TŘÍDNICKÁ HODINA

Vytvořte bezpečné prostředí pro děti i učitele.

Postavte anebo zlepšete Třídnické hodiny u vás ve škole. Pojďte s námi vytvářet v Třídnické hodině bezpečné prostředí. Ocení to děti i učitelé, prospěje celé škole a komunitě.

Bezpečné prostředí

Práce se třídou stojí na tom, aby se v ní všichni cítili bezpečně. Když se to daří, všichni se mohou osobnostně rozvíjet a také efektivněji učit.

Skupinová dynamika

Třídní učitel je ten, kdo do třídy přináší vlastní normy chování. Způsoby řešení problémů, cíle kolektivu a způsoby jejich dosahování. A umí zacházet s tím, když se to nedaří.

Zpětná vazba

Zdravé prostředí ve třídě se neobejde bez tréninku a využívání zpětnovazebných procesů. Kultivace vztahů, chování i procesů stojí na umění popisu toho, co zažíváme.

Zážitkové aktivity

Aktivity, hry, techniky a metody jsou kořením a často i náplní třídnických hodin. Ale především prostředkem k dosahování cílů. Osobnostně rozvojových a vzdělávacích cílů.

Co je vlastně Třídnická hodina?

Třídnické hodiny jsou skvělým prostředkem, jak průběžně posilovat vzájemný vztah mezi učitelem a žákem. Je to prostor pro pravidelné a nerušené setkávání žáků se svým učitelem, ať už je to nad aktuálními nebo nadčasovými tématy. Ideální je, když mají svůj řád a bývají předem jasně vymezeny v měsíčním nebo týdenním harmonogramu školy. Obsahem takových setkání by měla být především reflexe vlastních zkušeností žáků ve škole, jejich spokojenost a pocit bezpečí v kolektivu. V případě vypjatých vztahů ve třídě také řešení konfliktních situací či preventivní předcházení takovým situacím.

Studijní podklad

Náš hlavní lektor Petr Bureš se věnuje systému a práci se třídnickou hodinou odborně dlouhodobě. Projděte si jeho práci věnovanou přímo třídnickým hodinám a zjistěte, jak je realizovat ve škole, jaké mají zkušenosti jiné školy a mnoho dalšího.

Prohlédnout PDF

Na co jsou naše semináře zaměřené?

Podpora učitelů

Třídní učitele nikdo neučí, jak vést třídu, jak zajistit bezpečné prostředí, jak pracovat se skupinovou dynamikou, jak dávat zpětnou vazbu či jaké aktivity kdy a proč používat. Pro získání potřebného sebevědomí potřebují metodickou podporu pro vedení Třídnických hodin.

Prohlédnout semináře

Systematizace

Často ve školách vídáme, že jsou Třídnické hodiny dobrovolné, v různých frekvencích, výrazně jiné na I. a II. stupni, nepochopené částí sborovny, někdy sabotované jednotlivci. Anebo jsou jen snem vedení či metodika prevence. Ze spolupráce s několika desítkami škol vám poradíme, jak optimálně nastavit Třídnickou hodinu ve vaší škole.

Prohlédnout semináře

Simulace

Jedna věc je o způsobu realizace Třídnických hodin mluvit a vytvářet ve škole pro ně systém, ale druhá je to zažít na vlastní kůži. Vyzkoušet si konkrétní techniky, aktivity a hry a umět je pak efektivně používat. Vědět kdy je použít, proč a jak.

Prohlédnout semináře

Reference

“Díky CEDU mají třídnické hodiny v naší škole své pevné místo a jejich obsah i organizace vyhovují jak žákům, tak učitelům. Školení a pomoc odborníků z CEDU byly tím pravým impulsem, jak začít třídnické hodiny ve škole efektivně a funkčně realizovat.”

-Ondřej Lněnička (ředitel ZŠ Profesora Švejcara, Praha)-

 

Poslechněte si online setkání s našimi lektory na téma: na téma „Třídnická hodina – hry a techniky na soudržnost třídy, diagnostické techniky“.

Podklady ke stažení

Na seminářích využíváme podklady, které si můžete stáhnout i zde:

Pravidla pro práce se třídou

Nedokončené věty

Další literatura

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ SBORY

Semináře na sebe přímo nenavazují, obvykle se jich účastní celé sborovny, ale u větších škol někdy jen třídní učitelé. Vždy s vámi domlouváme řešení na míru pro vaši školu.

Třídnická hodina I.

Třídnická hodina I.

Seminář pro celou sborovnu na téma jak efektivně a smysluplně pracovat s třídním kolektivem a jak na to připravit pedagogy.
Třídnická hodina II.

Třídnická hodina II.

Pokračování pro pedagogické sbory, které chtějí zlepšovat své třídnické hodiny i dovednosti pedagogů, kteří je vedou.
Zážitková pedagogika

Zážitková pedagogika

Seminář pro pedagogický sbor, který je plný tipů a nápadů, jak oživit třídnickou hodinu nebo výuku, aby žáci lépe porozuměli látce a posílily vztahy ve třídě.

SEMINÁŘE PRO TŘÍDNÍ UČITELE

Semináře na sebe navazují, jsou pro jednotlivé třídní učitele z různých škol. Jsou obvykle na jednom místě (Praha) v předem daný termín a jdou do hloubky.

Trénink třídního učitele I. / Já, třídní učitel, 9. 10. 2024

Trénink třídního učitele I. / Já, třídní učitel, 9. 10. 2024

Co sebou přináší role třídního učitele a jak komunikovat se žáky, s rodiči a s ostatními ne-třídními kolegy? Všechno, co se třídnímu učiteli bude hodit, aby překonal každodenní výzvy a odolal vlastnímu vyhoření.
Trénink třídního učitele II. / Moje třída, 11. 11. 2024

Trénink třídního učitele II. / Moje třída, 11. 11. 2024

Práce se skupinovou dynamikou a vytváření bezpečného klimatu ve třídě. Nastavování vzájemné důvěry a podpory. Ukážeme si, jak pracovat se třídou a vytvořit z ní funkční prostředí pro společné učení.
Trénink třídního učitele III. / Čas se třídou a třídnická hodina, 11. 12. 2024

Trénink třídního učitele III. / Čas se třídou a třídnická hodina, 11. 12. 2024

Ne/máte pevně zakotvené třídnické hodiny? Chcete se naučit nové metody a aktivity pro práci se žáky? Ukážeme si, jak využít plánovaný i nahodilý společný čas se třídou.