ZŠ s rozšířeným vyučováním cizích jazyků,Teplice,Metelkovo nám. 968