Základní škola T. Stolzové Kostelec nad Labem,příspěvková organizace