Základní škola T.G.Masaryka,příspěvková organizace