Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace