Základní škola a Mateřská škola Strážek,příspěvková organizace