Gymnázium Rájec-Jestřebí, obecně prospěšná společnost