Žákovské parlamenty v Senátu

Každoročně pořádáme na půdě Senátu ČR akci s názvem „Co dělají školy pro demokracii?“. Představujeme zde inspirativní projekty, které děti v žákovských parlamentech samostatně zrealizovaly a které jsou zajímavé i pro ostatní školy.

Komu je akce určena?

Školám, které mají žákovský parlament a dlouhodobě usilují o posilování participace dětí na životě školy. Přihlásit se může jakákoliv škola, jejíž žákovský parlament v aktuálním kalendářním roce uspořádal pěknou akci, o kterou se chce podělit s ostatními. Z přihlášek pak vybereme 10 nejlepších a z každé vybrané školy pozveme 6 – 7 zástupců žákovského parlamentu, 1 pedagoga a 1 zástupce vedení školy (celkem na jednu školu 8 účastníků) na slavnostní vyhlášení do Senátu ČR.

Do Senátu ČR v pěti krocích

  1. ANOTACE PROJEKTU: Popište projekt, který jste zrealizovali v tomto kalendářním roce a na který jste hrdí. Přihlašovací formulář si stáhněte ZDE, připojte 2–3 fotografie a pošlete na jakub.hlavacek@cedu.cz.
    Datum uzávěrky přihlášek: 31. ledna 2024. 
  2. TOP 10: Z přihlášených projektů vybereme 10 nejzajímavějších a požádáme jejich tvůrce, aby o svém projektu natočili krátké video (40–80 vteřin).
  3. HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI: Veřejnost v březnu 2024 podpoří v online hlasování projekt, který ji nejvíce oslovil.
  4. PREZENTACE V SENÁTU ČR: Za účasti všech přihlášených škol a hostů se zástupci nejlepších 10 parlamentů představí na půdě Senátu ČR. Termín slavnostního vyhlášení: konec března 2024 (termín bude upřesněn).
  5. VYHLÁŠENÍ NEJINSPIRATIVNĚJŠÍHO PROJEKTU: Porota a všichni přítomní hosté vyberou přímo na místě nejinspirativnější žákovský projekt roku.