Žákovský parlament I.–III.

V metodikách najdete odpovědi na všechny otázky, na které v souvislosti s vaším parlamentem narazíte. Obsahují příklady z praxe, inspirativní aktivity, doporučení a rady, i kontrolní listy pro koordinátora či ředitele školy.

Žákovský parlament I. je příručka, která vám pomůže s tím, jak založit funkční žákovský parlament a jak ho ve škole usadit. Většině pedagogů pomáhá s tím, aby si ujasnili, co to vlastně žákovský parlament je a co obnáší jejich role koordinátora.

Žákovský parlament II. cílí na ústřední témata, která koordinátoři řeší na začátku školního roku – jak uspořádat volby a jak nastavit základní procesy v parlamentní skupině tak, aby fungovala a děti se v ní cítily bezpečně.

Žákovský parlament III. se věnuje dalším důležitým tématům jako je motivace žáků, rozhodování ve skupině nebo třeba propagace činnosti parlamentu.