Žákovský parlament I.–III.

V metodikách najdete odpovědi na všechny otázky, na které v souvislosti s vaším parlamentem narazíte. Obsahují příklady z praxe, inspirativní aktivity, doporučení a rady, i kontrolní listy pro koordinátora či ředitele školy.

Žákovský parlament I. je příručka, která vám pomůže s tím, jak založit funkční žákovský parlament a jak ho ve škole usadit. Většině pedagogů pomáhá s tím, aby si ujasnili, co to vlastně žákovský parlament je a co obnáší jejich role koordinátora.

Žákovský parlament II. cílí na ústřední témata, která koordinátoři řeší na začátku školního roku – jak uspořádat volby a jak nastavit základní procesy v parlamentní skupině tak, aby fungovala a děti se v ní cítily bezpečně.

Žákovský parlament III. se věnuje dalším důležitým tématům jako je motivace žáků, rozhodování ve skupině nebo třeba propagace činnosti parlamentu.

Žákovský parlament na prvním stupni je příručka vytvořena pro školy, které s prvostupňovými parlamenty začínají, stejně jako pro ty, které se chtějí inspirovat a svou praxi obohatit a zefektivnit.