Žákovské projekty

Metodika především pro koordinátory parlamentů, ale i pro třídní a další učitele, jejímž ústředním tématem je přenášení odpovědnosti na žáky. Funguje také jako efektivní a ověřený průvodce při projektovém řízení. Součástí jsou i doprovodné aktivity a návrhy inovativních analytických nástrojů, kterými je možno mapovat situaci ve vaší škole.