Vytváříme tým

Cena: 28400,-Kč + doprava lektora s vybavením a materiály (cestovné počítáme 7 Kč/km). V ceně kurzu je zahrnuta tvorba individuálního programu škole na míru, lektorné, zapůjčení materiálního vybavení pro program a produkce kurzu. V ceně není zahrnuto ubytování, strava, pronájem objektu a doprava, neboť se jedná o variabilní náklady.
Rozsah: 2 dny
Termín: dle domluvy
Místo konání: dle domluvy
Cílová skupina: děti – žáci jedné třídy nebo členové žákovského parlamentu

Na prožitkovém kurzu se žáci jedné třídy nebo žákovského parlamentu učí spolupracovat ve skupině, navzájem se poznávají a hlavně zjišťují, že společně dokáží víc, než by čekali. Dvoudenní kurz umožňuje hlubší práci s kolektivem. Začíná většinou první den ráno a končí po obědě druhého dne. Kurz připravíme na míru dle vašich potřeb a uskutečníme jej kdekoliv v ČR.

Během kurzu jsou žáci postaveni před řadu hravých úkolů, které vyžadují spolupráci. Po uskutečnění každé aktivity s dětmi lektor reflektuje, co kdo pro skupinu udělal, co přispělo k dosažení cíle nebo naopak, co by udělali příště jinak. Žáci za pomoci kooperativních aktivit zjišťují, že úspěšnost spolupráce závisí výhradně na nich a tím získávají důležitou zkušenost s prožitkem osobní i kolektivní odpovědnosti.

Možná témata kurzu

  • Nastartování kolektivu parlamentu či třídy na začátku školního roku
  • Uzavření celoroční činnosti, zhodnocení dosavadní práce
  • Práce s rolemi ve skupině a získání dovedností pro práci v týmu
  • Rozvoj spolupráce a komunikace v týmu
  • Plánování činnosti a rozdělování si úkolů
  • Prohloubení vztahu třídního kolektivu s třídním učitelem
  • Vznik a nastavení pravidel třídy

Rádi uspořádáme kurz ve vaší škole či v objektu, který preferujete. Stejně tak můžeme doporučit vhodné objekty po celé ČR. Stravu lze řešit klasicky formou hromadného stravování, nebo jsme schopni ji zakomponovat do prožitkového programu a její přípravu nechat na dětech:-). Kalkulace odpovídá skupině 30 žáků.

Po vzájemné domluvě můžeme také realizovat dvoudenní kurz ve vaší škole s nočním přespáním. (Pro podrobné info kontaktujte prosím Petra Bureše.)

Podívejte se na video prožitkového kurzu. 

Související:

Důležité upozornění a storno podmínky

V rámci akce pořizujeme fotografické záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci CEDU na tomto webu nebo jako ilustrační fotografie na naší facebookové stránce.

Všeobecné obchodní podmínky CEDU

 

Související produkty