Vítej zpátky ve škole!

Cena: 12.500,- Kč/kolektiv + doprava lektora s vybavením a materiály (cestovné počítáme 7 Kč/km). V ceně kurzu je zahrnuta tvorba individuálního programu škole na míru, lektorné, zapůjčení materiálního vybavení pro program a produkce kurzu. V ceně není zahrnuta strava, pronájem objektu a doprava, neboť se jedná o variabilní náklady.
Rozsah: 180 minut (4 vyučovací)
Termín: dle dohody
Místo konání: dle dohody
Cílová skupina: děti (žáci) jedné třídy nebo členové žákovského parlamentu

Chcete využít blížícího se otevření škol a usnadnit dětem návrat do školy? Chopit se téhle příležitosti a nastartovat po dlouhé pauze dobré vztahy? Ošetřit bezpečné klima třídního kolektivu? A společně s dětmi se ohlédnout, jak jste prožívali dobu distanční výuky?

Nabízíme vám prožitkový kurz na míru vašim žákům (třídě nebo žákovskému parlamentu). Žáci budou mít možnost zreflektovat uplynulé období, zažijí stmelovací a teambuildingové aktivity, nastartují své vztahy a hlavně se ujistí, že mají důvod těšit se do školy na spolužáky.

Program kurzu vědomě pracuje s výzvami, které sebou návrat dětí do škol přináší. Pomocí hravých aktivit se ohlédneme za dobou distanční výuky, zároveň nastartujeme spolupráci a dobré vztahy a společně oslavíme, že se konečně můžeme vidět.

Jednodenní kurz můžeme realizovat u vás ve škole, venku nebo v jakémkoli vámi doporučeném objektu.

(Třídní) učitel je nejen v roli pozorovatele, ale zapojuje se také do společných aktivit – jde nám o posílení vzájemného vztahu mezi (třídním) učitelem a kolektivem žáků.

Témata kurzu

  • Nastartování kolektivu ve třídě či jiném kolektivu po období distanční výuky
  • Rozvoj spolupráce a komunikace v týmu
  • Vytvoření bezpečného prostředí ve třídním kolektivu
  • Prohloubení vztahu mezi žáky a (třídním) učitelem

Důležité upozornění a storno podmínky

V rámci akce pořizujeme fotografické záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci CEDU na tomto webu nebo jako ilustrační fotografie na naší facebookové stránce.

Všeobecné obchodní podmínky CEDU

 

12500,-Kč
11250,-Kč