Třídnické hodiny

Třídnické hodiny jsou skvělým prostředkem, jak průběžně posilovat vzájemný vztah mezi učitelem a žákem.

Setkání se třídou

Třídnická hodina je prostor pro pravidelné a nerušené setkávání žáků se svým učitelem, ať už je to nad aktuálními nebo nadčasovými tématy. Ideální je, když mají svůj řád a bývají předem jasně vymezeny v měsíčním nebo týdenním harmonogramu školy. Obsahem takových setkání by měla být především reflexe vlastních zkušeností žáků ve škole, jejich spokojenost a pocit bezpečí v kolektivu. V případě vypjatých vztahů ve třídě také řešení konfliktních situací.

“Díky CEDU mají třídnické hodiny v naší škole své pevné místo a jejich obsah i organizace vyhovují jak žákům, tak učitelům. Školení a pomoc odborníků z CEDU byly tím pravým impulsem, jak začít třídnické hodiny ve škole efektivně a funkčně realizovat.” (Ředitel ZŠ Profesora Švejcara, Praha Ondřej Lněnička)

6 kroků k zavedení pravidelné třídnické hodiny

1. Vedení školy (ředitel a zástupce školy)
Ředitel školy má jasný záměr, je přesvědčený o prospěšnosti třídnických hodin a ví, jak je bude realizovat a jakým způsobem bude argumentovat pro její zavádění.
2. Školní poradenské pracoviště
Vedení školy probere svůj záměr se školním poradenským pracovištěm, které má budování dobrého klimatu ve škole v popisu své práce.
3. Pedagogický sbor a třídní učitelé
Na poradě s pedagogickým sborem představí ředitel školy svůj záměr a prodiskutuje s ním obavy i přínosy hodin včetně vysvětlení, jakým způsobem bude řešeno odměňování.
4. Školská rada
Zároveň informuje školskou radu a nechá si schválit školní řád, ve kterém je realizace třídnických hodin uvedena.
5. Rodiče
Třídní učitelé informují rodiče a vysvětlí jim postoj školy.
6. Žáci
Třídní učitelé vysvětlí žákům, co je třídnická hodina, jaké jsou její přínosy a její organizace.

Scházení se třídou může začít.

A ještě jeden krok navíc: absolvování semináře Třídnická hodina I nebo Třídnická hodina II.

Poslechněte si online setkání s našimi lektory na téma: na téma „Třídnická hodina – hry a techniky na soudržnost třídy, diagnostické techniky“.