Třídnická hodina II.

Cena: 14.900Kč pro školu (sleva 10% pro školy registrované v síti Škola pro demokracii) + doprava lektora s vybavením a materiály (cestovné počítáme 4 Kč/km). Do 35 účastníků seminář vede jeden lektor. Nad 35 účastníků je nutno doplatit náklady na druhého lektora.
Rozsah: 4 hodiny (5 vyučovacích)
Termín: dle domluvy
Místo konání: u vás ve škole nebo dle domluvy
Cílová skupina: pedagogický sbor

Pro školy, kde má třídnická hodina ve škole své pevné místo… Uvažujete o další podpoře práce učitelů s třídním kolektivem? Je vaším cílem dále prohloubit znalosti a dovednosti učitelů v tématu třídnická hodina? Chcete se opět naučit nové a funkční aktivity, hry a metody, které můžete použít s jakýmkoliv kolektivem?

Témata semináře

  • Skupinová dynamika –  její úloha při práci se školní třídou.
  • Hra jako prostředek – aktivity a inspirace do třídnické hodiny.
  • Rozvoj komunikačních dovedností žáků – vliv na vytváření vhodné atmosféry v kolektivu.
  • Tvorba dohod se třídou – včetně praktického tréninku.
  • Pedagogické metody učení se – pro pokročilé třídní učitele.

Poslechněte si online setkání s našimi lektory na téma „Třídnická hodina – hry a techniky na soudržnost třídy, diagnostické techniky“.

Důležité upozornění a storno podmínky

V rámci akce budou pořizovány fotografické záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci činnosti CEDU na tomto webu nebo na Facebooku jako ilustrační fotografie.

Všeobecné obchodní podmínky CEDU

lektoři
Helena Brožková
Petr Bureš
Josef Marada