Třídnická hodina II.

Seminář připravujeme, v nabídce bude od srpna 2020.

Cena: 14900Kč pro školu (sleva 10% pro školy registrované v síti Škola pro demokracii) + doprava lektora s vybavením a materiály (cestovné počítáme 4 Kč/km). Do 35 účastníků seminář vede jeden lektor. Nad 35 účastníků je nutno doplatit náklady na druhého lektora.
Rozsah: 4 hodiny (5 vyučovacích)
Termín: dle domluvy
Místo konání: u vás ve škole nebo dle domluvy
Cílová skupina: pedagogický sbor

Seminář je zaměřen na to, jak vést třídnické hodiny, jak zlepšit atmosféru ve třídě, jak podpořit osobnostní rozvoj žáků a jak podpořit práci učitelů s třídním kolektivem.

Témata semináře

  • Tvorba dohod se třídou
  • Pedagogické metody učení se
  • Skupinová dynamika a její úloha
  • Hra jako prostředek
  • Rozvoj komunikačních dovedností žáků

Poslechněte si online setkání s našimi lektory na téma „Třídnická hodina – hry a techniky na soudržnost třídy, diagnostické techniky“.

Důležité upozornění a storno podmínky

V rámci akce budou pořizovány fotografické záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci činnosti CEDU na tomto webu nebo na Facebooku jako ilustrační fotografie.

Všeobecné obchodní podmínky CEDU

lektoři
Helena Brožková
Petr Bureš
Josef Marada