Trénink třídního učitele III. / Čas se třídou a třídnická hodina, 11. 12. 2024

Cena: 3. 950,- (sleva 10% pro školy registrované v síti Škola pro demokracii). Při objednání všech tří na sebe navazujících seminářů Trénink třídního učitele I. – III. je cena 10. 500,- Kč. Lze hradit ze šablon JAK.
Rozsah: 6 hodin (8 vyučovacích)
Termín: 11. 12. 2024 (9.00 – 16.00, počítáno s pauzou na oběd)
Místo konání: Praha – komunitní centrum Kotlaska
Cílová skupina: všichni pedagogové, kteří chtějí detailněji prozkoumat jednotlivé oblasti práce třídního učitele a získat novou inspiraci pro svou vlastní pedagogickou praxi
Lektoři: Veronika Vidláková, Terezie Stiborková, Petr Bureš

Přemýšlíte, jak uchopit práci s třídním kolektivem při jakékoliv příležitosti? Chcete se naučit nové metody a aktivity pro práci se žáky? Chcete si najít svůj osobitý styl při práci se třídou?

Hlavní témata semináře
  • Čas se třídou – aktivity a inspirace ze zážitkové pedagogiky.
  • Třídnická hodina – její benefity, organizační nastavení a praktické ukázky aktivit.
  • Reflexe – nácvik nejrůznějších reflektivních technik a metod k jednotlivým aktivitám.
  • Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností žáků – vliv na vytváření vhodné atmosféry v kolektivu.
Důležité upozornění a storno podmínky

V rámci akce pořizujeme fotografické záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci CEDU na tomto webu nebo jako ilustrační fotografie na naší facebookové stránce.

Všeobecné obchodní podmínky CEDU