Třídnická hodina

Přemýšlíte, jak efektivně a prospěšně vést třídnické hodiny? Chcete podpořit práci učitelů s třídním kolektivem? Hledáte nástroj pro zlepšení atmosféry ve třídě i pro rozvoj osobnosti žáků?

Cena: Cena: 18500,- Kč pro školu (sleva 10% pro školy registrované v síti Škola pro demokracii) + doprava lektora s vybavením a materiály (cestovné počítáme 4 Kč/km). Do 35 účastníků seminář vede jeden lektor. Nad 35 účastníků je nutno doplatit náklady na druhého lektora.
Rozsah: 6 hodin (8 vyučovacích), případně dvě 4 hodinová setkání v různých termínech
Termín: dle domluvy
Místo konání: u vás ve škole nebo dle domluvy
Cílová skupina: pedagogický sbor
Akreditace MŠMT: 12131/2017-2-537

Výcvik má akreditaci MŠMT a lze jej hradit ze šablon OP VVV  (Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogických pracovníků).

Seminář je zaměřen na to, jak vést třídnické hodiny, jak zlepšit atmosféru ve třídě, jak podpořit osobnostní rozvoj žáků a jak podpořit práci učitelů s třídním kolektivem.

Témata semináře

  • Odbourání obav pedagogů z třídnických hodin (TH)
  • Osvědčená pravidla, která zaručí zdárný průběh TH
  • Přístup, při kterém si třída sama určí, kam TH zaměřit
  • Konkrétní aktivity pro náplň TH a metody k použití
  • Další informační a metodické zdroje, ze kterých je možné čerpat

Poslechněte si online setkání s našimi lektory na téma: na téma „Třídnická hodina – hry a techniky na soudržnost třídy, diagnostické techniky“.

Důležité upozornění a storno podmínky

V rámci akce pořizujeme fotografické záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci CEDU na tomto webu nebo jako ilustrační fotografie na naší facebookové stránce.

Všeobecné obchodní podmínky CEDU

 

Související produkty

lektoři
Helena Brožková
Petr Bureš
Tomáš Hazlbauer
Vít Hrbáček