Trénink koordinátora parlamentu II. online, 10. a 11. 11. 2021

Cena: 2. 390,- Kč. Pro členy sítě Škola pro demokracii 10% sleva (netýká se již zvýhodněného balíčku TKP I. – III.). Při objednání všech tří na sebe navazujících seminářů Trénink koordinátora I. – III. je cena 6. 100,- Kč.

Rozsah: 6 hodin (8 vyučovacích)
Termín: 10. a 11. 11. 2021 (10. 45 – 12. 15 a 13. 30 – 15. 15)
Místo konání: online
Cílová skupina: koordinátoři žákovských parlamentů

Jak zajistit, aby do parlamentu byli zvoleni žáci, kteří v něm opravdu chtějí pracovat? Jak žáky podpořit v jejich samostatnosti? Jak zvýšit prestiž parlamentu? Jak pro parlament formulovat pravidla fungování?

Hlavní témata semináře

  • Volby a příklady volebních systémů uplatňovaných na školách
  • Rozdělení rolí v parlamentu
  • Spolupráce s třídními učiteli
  • Nastavení funkčních pravidel společné práce v parlamentu

Balíček pro koordinátory

Trénink koordinátora sestává ze tří na sebe navazujících seminářů, které doporučujeme absolvovat popořadě a všechny. Při objednání všech tří seminářů najednou získáte zvýhodněnou cenu. Za důležitou považujeme vždy účast na TKP I. Nicméně i tak můžete semináře absolvovat zvlášť, libovolně, jak vám vyhovuje: tedy také samostatně TKP I. či TKP III. anebo jen dvojici seminářů dle vašich preferencí.

Důležité upozornění a storno podmínky

V rámci akce pořizujeme fotografické záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci CEDU na tomto webu nebo jako ilustrační fotografie na naší facebookové stránce.

Všeobecné obchodní podmínky CEDU

Související produkty