Trénink koordinátora parlamentu II., PRAHA 11. 10. 2023

Cena: 2. 390,- Kč. Pro členy sítě Škola pro demokracii 10% sleva (netýká se již zvýhodněného balíčku TKP I. – III.). Při objednání všech tří na sebe navazujících seminářů Trénink koordinátora I. – III. je cena 6. 100,- Kč.
Rozsah: 6 hodin (8 vyučovacích)
Termín: 11. 10. 2023 (9.00 – 16.00, počítáno s pauzou na oběd)
Místo konání: Praha, Kotlaska
Cílová skupina: koordinátoři žákovských parlamentů
Akreditace MŠMT: 21285/2020-4
Informace: Jarka Brůčková

Jak zajistit, aby do parlamentu byli zvoleni žáci, kteří v něm opravdu chtějí pracovat? Jak žáky podpořit v jejich samostatnosti? Jak zvýšit prestiž parlamentu? Jak pro parlament formulovat pravidla fungování?

 

Hlavní témata semináře

  • Volby a příklady volebních systémů uplatňovaných na školách
  • Rozdělení rolí v parlamentu
  • Spolupráce s třídními učiteli
  • Nastavení funkčních pravidel společné práce v parlamentu

Balíček pro koordinátory

Trénink koordinátora sestává ze tří na sebe navazujících seminářů, které doporučujeme absolvovat popořadě a všechny. Při objednání všech tří seminářů najednou získáte zvýhodněnou cenu. Za důležitou považujeme vždy účast na TKP I. Nicméně i tak můžete semináře absolvovat zvlášť, libovolně, jak vám vyhovuje: tedy také samostatně TKP I. či TKP III. anebo jen dvojici seminářů dle vašich preferencí.

Důležité upozornění a storno podmínky

V rámci akce pořizujeme fotografické záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci CEDU na tomto webu nebo jako ilustrační fotografie na naší facebookové stránce.

Všeobecné obchodní podmínky CEDU

 

Související produkty