Nastartujeme spolupráci

Cena: 6 hodin 14600,-Kč / 8 hodin 19600,-Kč  + doprava lektora s vybavením a materiály (cestovné počítáme 7 Kč/km). V ceně je zahrnuta tvorba individuálního programu na míru, odměna lektorů, zapůjčení materiálního vybavení pro program a produkce kurzu. V ceně není zahrnuta strava, pronájem objektu a doprava, neboť se jedná o variabilní náklady.
Rozsah: 1 den (buď 6 nebo 8 hodin)
Termín: dle dohody
Místo konání: dle dohody
Cílová skupina: děti – žáci jedné třídy nebo členové žákovského parlamentu (do maximálního počtu 30 žáků)

1) Varianta jednodenního prožitkového kurzu v délce 6 hodin

Tato časová varianta jednodenního prožitkového kurzu kopíruje „klasické“ šestihodinové rozvržení ve škole. Začátek programu je v 8:00, konec ve 13:30.

Šestihodinová varianta jednodenního prožitkového kurzu se většinou odehrává přímo ve škole během vyučování a žáci stihnou své odpolední aktivity. Výhodou je tedy to, že se může programu účastnit celá třída.

Samozřejmostí je vzájemná domluva na čase začátku a konce kurzu podle vaší preference.

2) Varianta jednodenního prožitkového kurzu v délce 8 hodin

Tuto variantu využívají školy, které vědí, že mohou končit kurz v odpoledních hodinách nebo je kurz realizován mimo prostory školy.

Samozřejmostí je vzájemná domluva na čase začátku a konce kurzu podle vaší preference.

Na prožitkovém kurzu se žáci jedné třídy nebo žákovského parlamentu učí spolupracovat ve skupině, navzájem se poznávají, prohlubují své vztahy a hlavně zjišťují, že společně dokáží víc, než by čekali. Jednodenní kurz můžeme realizovat u vás ve škole nebo v jakémkoli vámi doporučeném objektu.

Během kurzu pro žákovský parlament či školní třídu se žáci seznámí se základními dovednostmi, které by si měli členové žákovského parlamentu či školní třídy osvojit. Pomocí hravých aktivit rozvíjíme zejména komunikaci a spolupráci.

Žáci budou společně řešit řadu úkolů, které umožní odhalit, jak jejich kolektiv funguje, kde jsou jeho silná a slabá místa, a co žáky spojuje, co mají společného.

Koordinátor nebo třídní učitel nemusí být pouze v roli pozorovatele, ale po vzájemné dohodě se mohou zapojit do aktivit společně s dětmi.

Rádi uspořádáme kurz ve vaší škole či objektu, s jehož provozovateli máte dobré vztahy. Stejně tak můžeme doporučit vhodné objekty po celé ČR. Stravu lze řešit klasicky formou hromadného stravování nebo ji můžeme zakomponovat do prožitkového programu a její přípravu nechat na dětech.

Kalkulace odpovídá skupině 30 žáků. (Pro podrobné info kontaktujte prosím Petra Bureše.)

Možná témata kurzu

  • Nastartování kolektivu v parlamentu či ve třídě na začátku školního roku
  • Uzavření celoroční činnosti, zhodnocení dosavadní práce
  • Rozdělení rolí ve skupině a dovednosti pro týmovou práci
  • Rozvoj spolupráce a komunikace v týmu
  • Plánování činnosti a rozdělování úkolů
  • Prohloubení vztahu mezi žáky a třídním učitelem
  • Nastavení pravidel ve třídě

Vzhledem k délce kurzu se zaměříme na vámi preferovaná témata.

Související:

Důležité upozornění a storno podmínky

V rámci akce pořizujeme fotografické záznamy, které mohou být zveřejněny na tomto webu nebo jako ilustrační fotografie na naší facebookové stránce.

Všeobecné obchodní podmínky CEDU

 

Související produkty