Nastartujeme spolupráci

Cena: 9900,-Kč + doprava lektora s vybavením a materiály (cestovné počítáme 4 Kč/km). Sleva 10% pro členy sítě Škola pro demokracii. V ceně je zahrnuta tvorba individuálního programu na míru, odměna lektorů, zapůjčení materiálního vybavení pro program, a produkce kurzu. V ceně není zahrnuto ubytování, strava, pronájem objektu a doprava, neboť se jedná o variabilní náklady.
Rozsah: 1 den
Termín: dle dohody
Místo konání: dle dohody
Cílová skupina: děti – žáci jedné třídy nebo členové žákovského parlamentu
Akreditace: nemá

Na prožitkovém kurzu se žáci jedné třídy nebo žákovského parlamentu učí spolupracovat ve skupině, navzájem se poznávají, prohlubují své vztahy a hlavně zjišťují, že společně dokáží víc, než by čekali. Jednodenní kurz můžeme realizovat u vás ve škole nebo v jakémkoli vámi doporučeném objektu.

Během kurzu pro parlamenťáky se žáci seznámí se základními dovednostmi, které by si měli členové žákovského parlamentu osvojit. Pomocí hravých aktivit rozvíjíme komunikaci a spolupráci.

Žáci budou společně řešit řadu úkolů, které umožní odhalit, jak jejich kolektiv funguje, kde jsou jeho silná a slabá místa, a co žáky spojuje, co mají společného.

Třídní učitel je nejen v roli pozorovatele (na kurzu poznává žáky z jiné perspektivy), ale zapojuje se také do společných aktivit – jde nám o vzájemné prohloubení vztahu mezi třídním učitelem a kolektivem žáků.

Rádi uspořádáme kurz ve vaší škole či objektu, s jehož provozovateli máte dobré vztahy. Stejně tak můžeme doporučit vhodné objekty po celé ČR. Stravu lze řešit klasicky formou hromadného stravování nebo ji můžeme zakomponovat do prožitkového programu a její přípravu nechat na dětech. Kalkulace odpovídá skupině 20 žáků.

Po vzájemné domluvě můžeme realizovat jednodenní kurz ve vaší škole v rámci vyučovacích hodin s variabilním časovým ukončením (8:00–14:00 či 16:00) nebo uspořádat dvoudenní kurz s přespáním ve škole. Pro cenovou kalkulaci kontaktujte Petra Bureše.

Možná témata kurzu

  • Nastartování kolektivu v parlamentu či ve třídě na začátku školního roku
  • Uzavření celoroční činnosti, zhodnocení dosavadní práce
  • Rozdělení rolí ve skupině a dovednosti pro týmovou práci
  • Rozvoj spolupráce a komunikace v týmu
  • Plánování činnosti a rozdělování úkolů
  • Prohloubení vztahu mezi žáky a třídním učitelem
  • Nastavení pravidel ve třídě
  • Vzhledem k délce kurzu se zaměříme na vámi preferovaná témata

Související:

Důležité upozornění a storno podmínky

V rámci akce pořizujeme fotografické záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci CEDU na tomto webu nebo jako ilustrační fotografie na naší facebookové stránce.

Všeobecné obchodní podmínky CEDU

 

Související produkty

lektoři
Helena Brožková
Josef Marada
Ondřej Lněnička
Petr Bureš
Veronika Vidláková
Veronika Pevná