Nastartujeme spolupráci

Cena: 9900,-Kč + doprava lektora s vybavením a materiály (cestovné počítáme 5 Kč/km). Sleva 10% pro členy sítě Škola pro demokracii. V ceně je zahrnuta tvorba individuálního programu na míru, odměna lektorů, zapůjčení materiálního vybavení pro program, a produkce kurzu. V ceně není zahrnuto ubytování, strava, pronájem objektu a doprava, neboť se jedná o variabilní náklady.
Rozsah: 1 den
Termín: dle dohody
Místo konání: dle dohody
Cílová skupina: děti – žáci jedné třídy nebo členové žákovského parlamentu
Akreditace: nemá

Na prožitkovém kurzu se žáci jedné třídy nebo žákovského parlamentu učí spolupracovat ve skupině, navzájem se poznávají, prohlubují své vztahy a hlavně zjišťují, že společně dokáží víc, než by čekali. Jednodenní kurz můžeme realizovat u vás ve škole nebo v jakémkoli vámi doporučeném objektu.

Během kurzu pro parlamenťáky se žáci seznámí se základními dovednostmi, které by si měli členové žákovského parlamentu osvojit. Pomocí hravých aktivit rozvíjíme komunikaci a spolupráci.

Žáci budou společně řešit řadu úkolů, které umožní odhalit, jak jejich kolektiv funguje, kde jsou jeho silná a slabá místa, a co žáky spojuje, co mají společného.

Třídní učitel je nejen v roli pozorovatele (na kurzu poznává žáky z jiné perspektivy), ale zapojuje se také do společných aktivit – jde nám o vzájemné prohloubení vztahu mezi třídním učitelem a kolektivem žáků.

Rádi uspořádáme kurz ve vaší škole či objektu, s jehož provozovateli máte dobré vztahy. Stejně tak můžeme doporučit vhodné objekty po celé ČR. Stravu lze řešit klasicky formou hromadného stravování nebo ji můžeme zakomponovat do prožitkového programu a její přípravu nechat na dětech. Kalkulace odpovídá skupině 20 žáků.

Po vzájemné domluvě můžeme realizovat jednodenní kurz ve vaší škole v rámci vyučovacích hodin s variabilním časovým ukončením (8:00–14:00 či 16:00) nebo uspořádat dvoudenní kurz s přespáním ve škole. Pro cenovou kalkulaci kontaktujte Petra Bureše.

Možná témata kurzu

  • Nastartování kolektivu v parlamentu či ve třídě na začátku školního roku
  • Uzavření celoroční činnosti, zhodnocení dosavadní práce
  • Rozdělení rolí ve skupině a dovednosti pro týmovou práci
  • Rozvoj spolupráce a komunikace v týmu
  • Plánování činnosti a rozdělování úkolů
  • Prohloubení vztahu mezi žáky a třídním učitelem
  • Nastavení pravidel ve třídě
  • Vzhledem k délce kurzu se zaměříme na vámi preferovaná témata

Související:

Důležité upozornění a storno podmínky

V rámci akce pořizujeme fotografické záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci CEDU na tomto webu nebo jako ilustrační fotografie na naší facebookové stránce.

Všeobecné obchodní podmínky CEDU

 

Související produkty