Trénink třídního učitele II. / Moje třída, 11. 11. 2024

Cena:  3. 950,- (sleva 10% pro školy registrované v síti Škola pro demokracii). Při objednání všech tří na sebe navazujících seminářů Trénink třídního učitele I. – III. je cena 10. 500,- Kč. Lze hradit ze šablon JAK.
Rozsah: 6 hodin (8 vyučovacích)
Termín: 11. 11. 2024 (9.00 – 16.00, počítáno s pauzou na oběd)
Místo konání: Praha – komunitní centrum Kotlaska
Cílová skupina: všichni pedagogové, kteří chtějí detailněji prozkoumat jednotlivé oblasti práce třídního učitele a získat novou inspiraci pro svou vlastní pedagogickou praxi
Lektoři: Veronika Vidláková, Terezie Stiborková, Petr Bureš

Chcete si ověřit, jak jako třídní učitel vytvářím třídní klima a nastavuji normy? Jak si mohu zmapovat svoji třídu a pracovat s její aktuální dynamikou? Jak si nejen díky zdravé komunikaci vytvořím se třídou důvěrný a bezpečný vztah?

Hlavní témata semináře
  • Vytvoření bezpečného prostředí ve třídě – funkční mechanismy pro váš třídní kolektiv.
  • Skupinová dynamika – pojmenování jednotlivých fází vývoje skupiny.
  • Důvěra a společné učení – metody a aktivity zážitkové pedagogiky pro vaši praxi.
  • Jak zvládat konflikty – praktický trénink, jak pracovat s konfliktem ve třídě.
Balíček pro koordinátory

Trénink třídního učitele se sestává ze tří na sebe navazujících seminářů, které doporučujeme absolvovat popořadě a všechny. Při objednání všech tří seminářů najednou získáte zvýhodněnou cenu. Semináře můžete absolvovat také zvlášť, libovolně, jak vám vyhovuje dle vašich preferencí.

Důležité upozornění a storno podmínky

V rámci akce pořizujeme fotografické záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci CEDU na tomto webu nebo jako ilustrační fotografie na naší facebookové stránce.

Všeobecné obchodní podmínky CEDU