Městské parlamenty

Pomáhají dětem stávat se občany (nikoliv politiky). V městském parlamentu se schází místní mladí lidé a společně přemýšlejí, jak mohou pozitivně ovlivnit místo, kde žijí, a jak do toho zapojit i ostatní obyvatele.

Témata

  • Jak přitáhnout mladé lidi do městských parlamentů a více je zapojit do dění ve městě?
  • Jak vytvořit zdravé a funkční prostředí pro činnost městských parlamentů?
  • Jak udělat městský parlament pro mladé lidi lákavý?
  • Jak najít vhodného koordinátora městského parlamentu a jakou mu poskytnout podporu a zázemí, aby jej práce dlouhodobě bavila a neupadl do stereotypu?
  • Jak rozběhnout nový městský parlament nebo rozproudit činnost již založeného městského parlamentu?

Rádi za vámi přijedeme a pomůžeme najít řešení na míru podle aktuální situace ve vašem městě a podle vašich představ. V případě zájmu kontaktujte Josefa Maradu.

Ve městech, kde již spolupracujeme se zřizovateli městského parlamentu, jsme již realizovali tyto typy podpory:

  • Analýza a poradenství zaměřené na práci s mladými lidmi
  • Trénink pro koordinátory a zřizovatele MP
  • Mentoring – individuální forma podpory během zasedání MP
  • Konzultace s koordinátory a zřizovateli městských parlamentů v jiných městech
  • Prožitkové kurzy – vícedenní pobyt mimo město pod vedením odborných lektorů