Koučovací výcvik pro pedagogy I., podzim 2024

Cena: 3.250,- Kč včetně DPH / den. Cena zahrnuje materiály, certifikát a občerstvení.
Celkem za 9 dní výcviku bez ubytování 29. 250,-. Pokud budete chtít být ubytováni v hotelu Troja ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní, připlácí se 1.250,-/noc. V jednolůžkovém pokoji 2.000,-/noc.  Z minulých výcviků máme zkušenost, že se účastníci po večeři scházejí k neformální výměně zkušeností. Pokud byste o to také stáli, doporučujeme objednat si výcvik i s ubytováním (alespoň na první dvě noci) nebo si udělat večer časovou rezervu. Poslední noc výcviku počítejte s rozlučkou:). Napište prosím do poznámky, zda ubytování chcete či nikoliv.
Celou částku lze hradit ze šablon OP JAK.
Na tento výcvik se nevztahuje 10% sleva pro školy v síti Škola pro demokracii.
Rozsah: 60 hodin (80 vyučovacích), 3 dny+2 dny+3 dny výcviku + 1 den supervize
Termíny: 10. – 12. 10., 31. 10. – 1. 11., 28. – 30. 11. 2024, + supervize 20. 3. 2025
Místo konání: Praha, hotel Troja
Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,ZUŠ )
Akreditace MŠMT: 9001/2023-2-252

Online setkání s lektory: 23. 4. 2024 od 15.00 do 16.00 (přihláška na nezávazné online setkání s lektory – napište prosím email na: jaroslava.bruckova@cedu.cz nebo se přihlašte pod odkazem)

Informace: Jarka Brůčková

Výcvik má akreditaci MŠMT a lze jej hradit ze šablon OP JAK  (Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ZŠ / well-being a psychohygiena).

Záměrem kurzu je proškolení pedagogů v metodě koučování. Koučování je způsob rozhovoru zaměřený na dosažení cíle, k vyřešení problému
či k překonání bariér. Zaměříme se s vámi na řešení složitých situací s kolegy, rodiči i žáky. V rámci cvičných rozhovorů budete mít příležitost
k sebereflexi svého komunikačního stylu. Osobní užitek navíc získáte i z diskuzí na témata vyrovnanosti osobního a pracovního života, na zvládání emocí svých a druhých lidí. Kurz vás naučí vést s jistotou rozhovory, např. s rodiči vašich žáků, s kolegy po hospitaci, hodnotící pohovor s učiteli, motivační rozhovory se studenty.

Nechceme z učitelů dělat kouče, ale pomoci jim efektivně využívat ve své práci koučovací metody, které jim pomohou k větší sebejistotě a efektivitě při vedení rozhovorů.

Pokud zvažujete, zda je pro vás téma koučování a mentoringu zajímavé či pokud máte pochybnosti, které si chcete vyjasnit – zúčastněte se informačního online setkání s lektory koučovacích výcviků – Kamilou a s Honzou. Setkání je zdarma.

Koučovacích kurzů je mnoho, ale jen u nás najdete všech pět následujících faktorů pohromadě: 

 • Laskavou podporu pro každého účastníka od dvou profesionálních koučů pracujících ve školství
 • Bezpečné prostředí k učení bez hodnocení a posuzování
 • Neformální večery se skupinou ředitelů a učitelů
 • Minimum teorie a maximum praxe
 • Komfortní prostředí hotelu se skvělým jídlem a nádherným výhledem na Prahu

Témata výcviku

 • Kdy využít ve škole koučování a kdy mentoring
 • Trénink otevřených a efektivních otázek v rozhovorech s dětmi, rodiči a pedagogy
 • Trénink pohospitačních rozhovorů tak, aby byly motivující a příjemné pro obě strany
 • Trénink rozvojových rozhovorů s učiteli
 • Jak motivovat učitele k vlastnímu učení a seberozvoji
 • Jak pracovat s cíli a vizí v rozhovorech s učiteli a rodiči
 • Schéma pro rozhovory založené na cílech a plánování (GROW model)
 • Aktivní naslouchání bez podsouvání
 • Techniky pro rozhodování složitých otázek a plánování jejich řešení
 • Sebekoučování
 • Strukturování osobních a profesních plánů rozvoje
 • Jak více ostatním naslouchat a méně radit
 • Jak vést rozhovory s pedagogy tak, aby šly tím směrem, kterým potřebuji a zároveň to nebyla manipulace

Témata supervize

 • Sdílení náročných komunikačních situací z praxe
 • Pojmenování a řešení problematických situací ze školy
 • Trénink nových koučovacích technik do pedagogické praxe

Co pro Vás bude po výcviku jinak

 • Budete znát a aplikovat řešení pro náročné situace u vás ve škole
 • Budete mít větší jistotu ve vedení rozhovorů s učiteli, žáky a rodiči
 • Budete s lehkostí vnímat rozdíl mezi uzavřenými a otevřenými otázkami a vědomě s nimi v rozhovorech pracovat
 • Vyzkoušíte si partnerský způsob vedení hospitací a budete znát konkrétní plán na jejich zavedení ve vaší škole
 • S lehkostí a jistotou povedete rozvojové rozhovory s učiteli i žáky
 • Koučovací GROW model bude ve vašich rozhovorech přirozeně a spontánně přítomný
 • Budete umět více naslouchat a ptát se a méně radit a podsouvat svá řešení

 

Reference účastníků

Tušila jsem, že mnoho věcí ve škole bych chtěla dělat jinak, ale nenacházela jsem způsoby, metody
a odvahu, jak to udělat. Kurz koučování mi přinesl takové posílení sebevědomí v tom, jak chci učit a jak chci komunikovat s druhými lidmi. Chci se daleko víc soustředit na to, s čím studenti do třídy přichází
a pracovat pak s tím.
“ Jana Chrásková, gymnázium Evolution

Díky výcviku „Mentoring pro pedagogické pracovníky“  jsem zařadil do své praxe nové metody, získal jsem nové inspirace a pohled na vedení nejen učitelů, ale i žáků. Úplně jsem také změnil koncept hospitovaných hodin a nyní se díky kurzu zaměřuji na to, jak vést vyučovací hodiny v budoucnosti místo abych se upínal k tomu, co se stalo na té dané hodině.“ Jaroslav Svátek, ředitel ZŠ Běchovice

„Na základě školení jsem začala spolupracovat s koučem v našem regionu, se kterým jsme hledali
a našli slabá místa v komunikaci mezi jednotlivými členy vedení školy. Začali jsme pracovat na zlepšení. Vidím, že se zlepšila i komunikace mezi vedením a kolegy. Moje střípky, které jsem znala,
se propojují v celek. Za velmi přínosné považuji i fakt, že jsme měli možnost potkat se a poznat
se s kolegy z jiných typů škol napříč celou republikou.“
Dagmar Brožová,
ZŠ Chabařovice

Důležité upozornění a storno podmínky

V rámci akce pořizujeme fotografické záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci CEDU na tomto webu nebo jako ilustrační fotografie na naší facebookové stránce.

Všeobecné obchodní podmínky CEDU

 

Související produkty