Koučovací výcvik II.

Cena: 25000 Kč (zahrnuje výcvik se supervizí a ubytování ve dvoulůžkových pokojích se snídaní). Na tento výcvik se nevztahuje 10% sleva pro školy v síti Škola pro demokracii. Výcvik lze hradit ze šablon OP VVV (Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, 8×10 hodin)
Rozsah: 60 hodin (80 vyučovacích), 3 dny+3 dny+2 dny výcviku
Termíny: 5.–7. 3 2020, 12.–13. 11. 2020, 3.–5. 12. 2020
Místo konání: Praha
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci – absolventi Koučovacího výcviku I.
Akreditace MŠMT: 40764/2020-2-23

Výcvik má akreditaci MŠMT a lze jej hradit ze šablon OP VVV  (Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogických pracovníků).

Výcvik poskytne účastníkům takové znalosti a dovednosti, které jim pomohou obohatit metodický rejstřík pro práci s pedagogickým sborem, rozšířit možnosti vedení rozhovoru s druhými lidmi (s kolegy, rodiči, žáky), zaměřovat se v problematických situacích méně na problém a více na řešení, motivovat sebe i druhé k naplňování cílů, efektivně vést porady, delegovat odpovědnost, využívat koučovací principy ve výuce, efektivně řídit svůj čas. Velký důraz je kladen na praxi a reflexi této praktické zkušenosti ze školy.

Témata výcviku

  • Koučování ve výuce – GROW model a jeho využití při výuce, škálování, stanovování cílů, speciální techniky a nástroje v koučování se žáky, praxe.
  • Time managment a osobní efektivita – osobní vize, osobní role a jejich zvládání, prioritizace úkolů, práce s diářem, sedm návyků efektivních lidí.
  •  Vedení pedagogických porad – mapa dosavadních zkušeností účastníků, úvod do stylů vedení porad, rozlišení, ukázky, využití GROW modelu v poradách, příprava porady, praxe, stresové situace ve skupině.

Důležité upozornění a storno podmínky

V rámci akce pořizujeme fotografické záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci CEDU na tomto webu nebo jako ilustrační fotografie na naší facebookové stránce.

Všeobecné obchodní podmínky CEDU

 

Související produkty

lektoři
Jan Froněk
Kamila Šimůnková