Koučovací výcvik II., jaro 2022

Cena: 25000 Kč, zahrnuje výcvik se supervizí a ubytování ve dvoulůžkových pokojích (jednolůžkový za příplatek) se snídaní. Na tento výcvik se nevztahuje 10% sleva pro školy v síti Škola pro demokracii. Výcvik lze hradit ze šablon OP VVV (Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, 8×10 hodin)
Rozsah: 60 hodin (80 vyučovacích), 3 dny+3 dny+2 dny výcviku
Termíny: 20. – 22. 1. 2022, 16. – 17. 2. 2022, 28. – 30. 3. 2022
Místo konání: Praha
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci – absolventi Koučovacího výcviku I.
Akreditace MŠMT: 40764/2020-2-23

Výcvik má akreditaci MŠMT a lze jej hradit ze šablon OP VVV  (Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogických pracovníků).

Výcvik poskytne účastníkům takové znalosti a dovednosti, které jim pomohou obohatit metodický rejstřík pro práci s pedagogickým sborem, rozšířit možnosti vedení rozhovoru s druhými lidmi (s kolegy, rodiči, žáky), zaměřovat se v problematických situacích méně na problém a více na řešení, motivovat sebe i druhé k naplňování cílů, efektivně vést porady, delegovat odpovědnost, využívat koučovací principy ve výuce, efektivně řídit svůj čas. Velký důraz je kladen na praxi a reflexi této praktické zkušenosti ze školy.

Témata výcviku

  • Koučování ve výuce – GROW model a jeho využití při výuce, škálování, stanovování cílů, speciální techniky a nástroje v koučování se žáky, praxe.
  • Time managment a osobní efektivita – osobní vize, osobní role a jejich zvládání, prioritizace úkolů, práce s diářem, sedm návyků efektivních lidí.
  •  Vedení pedagogických porad – mapa dosavadních zkušeností účastníků, úvod do stylů vedení porad, rozlišení, ukázky, využití GROW modelu v poradách, příprava porady, praxe, stresové situace ve skupině.

Důležité upozornění a storno podmínky

V rámci akce pořizujeme fotografické záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci CEDU na tomto webu nebo jako ilustrační fotografie na naší facebookové stránce.

Všeobecné obchodní podmínky CEDU

 

Související produkty