Koučovací výcvik I., jaro 2021

Cena: 27500 Kč, (zahrnuje výcvik se supervizí a ubytování ve dvoulůžkových pokojích se snídaní). Na tento výcvik se nevztahuje 10% sleva pro školy v síti Škola pro demokracii.
Rozsah: 60 hodin (80 vyučovacích), 3 dny+3 dny+2 dny výcviku + 1 den supervize
Termíny: 11. – 13. 2 . 2021, 4. – 5. 3. 2021, 8. – 10. 4. 2021, supervize 21. 9. 2021
Místo konání: bude upřesněno (Praha)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ)
Akreditace MŠMT: 32676/2018-1-867

Výcvik má akreditaci MŠMT a lze jej hradit ze šablon OP VVV  (Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogických pracovníků).

Záměrem kurzu je proškolení pedagogů v metodě koučování. Koučování je způsob rozhovoru zaměřený na dosažení cíle, k vyřešení problému
či k překonání bariér. Zaměříme se s vámi na řešení složitých situací s kolegy, rodiči i žáky. V rámci cvičných rozhovorů budete mít příležitost
k sebereflexi svého komunikačního stylu. Osobní užitek navíc získáte
i z diskuzí na témata vyrovnanosti osobního a pracovního života, na zvládání emocí svých a druhých lidí. Kurz vás naučí vést s jistotou rozhovory, např. s rodiči vašich žáků, s kolegy po hospitaci, hodnotící pohovor s učiteli, motivační rozhovory se studenty.

Témata výcviku

 • Kontext mentorování a koučování
 • Nastavení atmosféry důvěry, definování dohody
 • Neurolingvistické programování aneb jak se dobře naladit na druhé
 • Práce s „energií”/motivací klienta
 • Jak klientům pomoci najít správné téma, stanovování cílů
 • Kladení otázek (GROW model a další typologie otázek)
 • Speciální techniky a nástroje v mentorování
 • Aktivní naslouchání bez podsouvání
 • Sebekoučování
 • Utváření plánu mentorovaného
 • Strukturování vlastního rozvojového plánu
 • Praktický nácvik a reflexe vlastní praxe v průběhu všech setkání

Témata supervize

 • Zhodnocení a sdílení zkušeností z mezidobí ve škole
 • Rozbor problematických situací
 • Zkoušení nových koučovacích technik do pedagogické praxe

Reference účastníků

Tušila jsem, že mnoho věcí ve škole bych chtěla dělat jinak, ale nenacházela jsem způsoby, metody
a odvahu, jak to udělat. Kurz koučování mi přinesl takové posílení sebevědomí v tom, jak chci učit a jak chci komunikovat s druhými lidmi. Chci se daleko víc soustředit na to, s čím studenti do třídy přichází
a pracovat pak s tím.
“ Jana Chrásková, gymnázium Evolution

Díky výcviku „Mentoring pro pedagogické pracovníky“  jsem zařadil do své praxe nové metody, získal jsem nové inspirace a pohled na vedení nejen učitelů, ale i žáků. Úplně jsem také změnil koncept hospitovaných hodin a nyní se díky kurzu zaměřuji na to, jak vést vyučovací hodiny v budoucnosti místo abych se upínal k tomu, co se stalo na té dané hodině.“ Jaroslav Svátek, ředitel ZŠ Běchovice

„Na základě školení jsem začala spolupracovat s koučem v našem regionu, se kterým jsme hledali
a našli slabá místa v komunikaci mezi jednotlivými členy vedení školy. Začali jsme pracovat na zlepšení. Vidím, že se zlepšila i komunikace mezi vedením a kolegy. Moje střípky, které jsem znala,
se propojují v celek. Za velmi přínosné považuji i fakt, že jsme měli možnost potkat se a poznat
se s kolegy z jiných typů škol napříč celou republikou.“
Dagmar Brožová,
ZŠ Chabařovice

Důležité upozornění a storno podmínky

V rámci akce pořizujeme fotografické záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci CEDU na tomto webu nebo jako ilustrační fotografie na naší facebookové stránce.

Všeobecné obchodní podmínky CEDU

 

Související produkty

lektoři
Jan Froněk
Kamila Šimůnková