Online setkání s lektory

 

Cena: zdarma
Rozsah: 15,00 – 16,00
Termíny: 23. 4. 2024
Místo konání: online
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ)

Informační online setkání s lektory koučovacích výcviků,
s Kamilou a s Honzou.

Během setkání získáte informace, díky kterým se můžete lépe rozhodnout, zda chcete výcvik absolvovat.

Zajímá vás, jak probíhá výcvik v koučování pro pedagogy?
Zvažujete, zda je pro vás téma koučování a mentoringu zajímavé a jestli je pro vás tento výcvik ten správný?
Máte pochybnosti, které si chcete vyjasnit?

Přijďte se seznámit s lektory, ochutnat koučovací styl a získat odpovědi na otázky:
– Co se ve výcviku naučím?
– K čemu mi to ve škole bude?
– Jaký je poměr teorie a praxe?
a podobně

Reference účastníků

Tušila jsem, že mnoho věcí ve škole bych chtěla dělat jinak, ale nenacházela jsem způsoby, metody
a odvahu, jak to udělat. Kurz koučování mi přinesl takové posílení sebevědomí v tom, jak chci učit a jak chci komunikovat s druhými lidmi. Chci se daleko víc soustředit na to, s čím studenti do třídy přichází
a pracovat pak s tím.
“ Jana Chrásková, gymnázium Evolution

Díky výcviku „Mentoring pro pedagogické pracovníky“  jsem zařadil do své praxe nové metody, získal jsem nové inspirace a pohled na vedení nejen učitelů, ale i žáků. Úplně jsem také změnil koncept hospitovaných hodin a nyní se díky kurzu zaměřuji na to, jak vést vyučovací hodiny v budoucnosti místo abych se upínal k tomu, co se stalo na té dané hodině.“ Jaroslav Svátek, ředitel ZŠ Běchovice

„Na základě školení jsem začala spolupracovat s koučem v našem regionu, se kterým jsme hledali
a našli slabá místa v komunikaci mezi jednotlivými členy vedení školy. Začali jsme pracovat na zlepšení. Vidím, že se zlepšila i komunikace mezi vedením a kolegy. Moje střípky, které jsem znala,
se propojují v celek. Za velmi přínosné považuji i fakt, že jsme měli možnost potkat se a poznat
se s kolegy z jiných typů škol napříč celou republikou.“
Dagmar Brožová,
ZŠ Chabařovice

Důležité upozornění a storno podmínky

V rámci akce pořizujeme fotografické záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci CEDU na tomto webu nebo jako ilustrační fotografie na naší facebookové stránce.

Všeobecné obchodní podmínky CEDU

 

Související produkty