Koučovací výcvik I., jaro 2021

Cena: 27500 Kč. Na tento výcvik se nevztahuje 10% sleva pro školy v síti Škola pro demokracii.
Rozsah: 60 hodin (80 vyučovacích), 3 dny+3 dny+2 dny výcviku + 1 den supervize
Termíny: 11. – 13. 2 . 2021, 4. – 5. 3. 2021, 8. – 10. 4. 2021, supervize 21. 9. 2021.
Místo konání: Online nebo pokud situace umožní, osobně v Praze. Budeme Vás informovat.
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ)
Akreditace MŠMT: 32676/2018-1-867

Výcvik má akreditaci MŠMT a lze jej hradit ze šablon OP VVV  (Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogických pracovníků).

Záměrem kurzu je proškolení pedagogů v metodě koučování. Koučování je způsob rozhovoru zaměřený na dosažení cíle, k vyřešení problému
či k překonání bariér. Zaměříme se s vámi na řešení složitých situací s kolegy, rodiči i žáky. V rámci cvičných rozhovorů budete mít příležitost
k sebereflexi svého komunikačního stylu. Osobní užitek navíc získáte
i z diskuzí na témata vyrovnanosti osobního a pracovního života, na zvládání emocí svých a druhých lidí. Kurz vás naučí vést s jistotou rozhovory, např. s rodiči vašich žáků, s kolegy po hospitaci, hodnotící pohovor s učiteli, motivační rozhovory se studenty.

Témata výcviku

 • Kontext mentorování a koučování
 • Nastavení atmosféry důvěry, definování dohody
 • Neurolingvistické programování aneb jak se dobře naladit na druhé
 • Práce s „energií”/motivací klienta
 • Jak klientům pomoci najít správné téma, stanovování cílů
 • Kladení otázek (GROW model a další typologie otázek)
 • Speciální techniky a nástroje v mentorování
 • Aktivní naslouchání bez podsouvání
 • Sebekoučování
 • Utváření plánu mentorovaného
 • Strukturování vlastního rozvojového plánu
 • Praktický nácvik a reflexe vlastní praxe v průběhu všech setkání

Témata supervize

 • Zhodnocení a sdílení zkušeností z mezidobí ve škole
 • Rozbor problematických situací
 • Zkoušení nových koučovacích technik do pedagogické praxe

Reference účastníků

Tušila jsem, že mnoho věcí ve škole bych chtěla dělat jinak, ale nenacházela jsem způsoby, metody
a odvahu, jak to udělat. Kurz koučování mi přinesl takové posílení sebevědomí v tom, jak chci učit a jak chci komunikovat s druhými lidmi. Chci se daleko víc soustředit na to, s čím studenti do třídy přichází
a pracovat pak s tím.
“ Jana Chrásková, gymnázium Evolution

Díky výcviku „Mentoring pro pedagogické pracovníky“  jsem zařadil do své praxe nové metody, získal jsem nové inspirace a pohled na vedení nejen učitelů, ale i žáků. Úplně jsem také změnil koncept hospitovaných hodin a nyní se díky kurzu zaměřuji na to, jak vést vyučovací hodiny v budoucnosti místo abych se upínal k tomu, co se stalo na té dané hodině.“ Jaroslav Svátek, ředitel ZŠ Běchovice

„Na základě školení jsem začala spolupracovat s koučem v našem regionu, se kterým jsme hledali
a našli slabá místa v komunikaci mezi jednotlivými členy vedení školy. Začali jsme pracovat na zlepšení. Vidím, že se zlepšila i komunikace mezi vedením a kolegy. Moje střípky, které jsem znala,
se propojují v celek. Za velmi přínosné považuji i fakt, že jsme měli možnost potkat se a poznat
se s kolegy z jiných typů škol napříč celou republikou.“
Dagmar Brožová,
ZŠ Chabařovice

Důležité upozornění a storno podmínky

V rámci akce pořizujeme fotografické záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci CEDU na tomto webu nebo jako ilustrační fotografie na naší facebookové stránce.

Všeobecné obchodní podmínky CEDU

 

Související produkty