Jak založit a úspěšně koordinovat školní časopis

Cena: 3000,- Kč (10% sleva pro školy v síti Škola pro demokracii, lze hradit ze šablon OP JAK)
Rozsah: 4,5h (6 vyučovacích)
Termín: 20. 1. 2024, 10.00 – 15. 30
Místo konání: Skautský institut, Praha (Staroměstské náměstí)
Lektorka: Alena Bartošová

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, kteří chtějí zlepšit mediální kulturu ve své škole založením časopisu či zefektivněním tvorby již vycházejícího periodika.

Cíle semináře: 

  • motivovat pedagogy ke kreativitě
  • představit náležitosti mediálního obsahu a podpořit mediální gramotnost
  • ukázat funkce školního periodika jako mocného nástroje demokratické kultury

Hlavní témata kurzu:

Školní média nejen informují, ale stmelují komunitu, nastolují témata, inspirují, navíc propagují školu navenek. Budeme se snažit pochopit jejich sílu a co nejvíce ji využít v praxi.

Aby časopis nevznikal „na koleni“, je třeba udělat si jasno v praktických záležitostech spojených s fungováním redakce a vyřešit otazníky kolem tisku, grafiky či distribuce a propagace. Zorientujeme se v alchymii redakčního týmu i v základních termínech novinařiny.

Součástí setkání bude nejen teorie, ale i prožitkové aktivity a dílny: „titulková“, „výkřiková“, „perexová“ dílna nebo i „fotodílna“. Společně si vyzkoušíme různé novinářské fígle a zaměříme se na detaily (zdrojování, paginace, tiráž apod.), které spoluvytváří formální kvalitu periodika.
I váš školní časopis může působit jako profesionální plátek!

Účastníci kurzu:

  • porozumí fungování redakce a základním pojmům z oblasti žurnalistiky
  • získají metodickou podporu
  • identifikují příležitosti, jak běžnou výuku či život školní komunity proměnit v mediální obsah
  • seznámí se s konkrétními publicistickými technikami
  • pochopí základní principy propagace
  • dokáží efektivně využít školní časopis jako nástroj demokratické kultury ve škole.

Důležité upozornění a storno podmínky

V rámci akce pořizujeme fotografické záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci CEDU na tomto webu nebo jako ilustrační fotografie na naší facebookové stránce.

Všeobecné obchodní podmínky CEDU