Jak na šablony OP JAK?

Cena: zdarma pro školy v síti Škola pro demokracii
Rozsah: 90 minut
Termín: 1. 2. 2023 od 10 hod. do 11:30
Místo konání: Online
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ)

Lektorka: Ing. Jana Melníková

Obsah

  • Základní propozice Šablon OP JAK (harmonogram, rozpočet, schvalovací proces…)
  • Jednotlivé šablony v detailu a změny oproti předchozím Šablonám I. – III.
  • Personální šablony – specifika, kvalifikace, jak na produktivní hodiny
  • Osobnostní rozvoj – témata, rozsah, možnosti čerpání
  • Inovativní vzdělávání dětí – témata, formy, jak šablonu efektivně využít
  • Spolupráce s rodiči a veřejností
  • Z jakých šablon lze pokrýt semináře, workshopy a prožitkové kurzy z nabídky CEDU
  • Dotazy k vašim projektům

Důležité upozornění a storno podmínky

V rámci akce pořizujeme fotografické záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci CEDU na tomto webu nebo jako ilustrační fotografie na naší facebookové stránce.

Všeobecné obchodní podmínky CEDU