Trénink třídního učitele I. / Já, třídní učitel

Cena:  2. 390,- (sleva 10% pro školy registrované v síti Škola pro demokracii). Při objednání všech tří na sebe navazujících seminářů Trénink třídního učitele I. – III. je cena 6. 100,- Kč. Lze hradit ze šablon OP JAK.
Rozsah: 6 hodin (8 vyučovacích)
Termín: 1. 3. 2024 (9.00 – 16.00, počítáno s pauzou na oběd)
Místo konání: Praha – komunitní zahrada Kotlaska
Cílová skupina: všichni pedagogové, kteří chtějí detailněji prozkoumat jednotlivé oblasti práce třídního učitele a získat novou inspiraci pro svou vlastní pedagogickou praxi
Lektoři: Veronika Vidláková, Terezie Stiborková, Petr Bureš

Chcete se v roli třídního učitele cítit více sebevědomě a kompetentně? Chcete vědět, jak pracovat s  autoritou a být před žáky autentický? A jak se vypořádat  s nároky na roli třídního učitele a kde na to brát sílu?

Hlavní témata semináře
  • Osobnost třídního učitele – nastavování hranic, budování vlastní odolnosti a prevence vyhoření.
  • Role třídního učitele – Jak v sobě sladit učitele, facilitátora, herce a mediátora?
  • Komunikace s jednotlivými skupinami aktérů (rodiče, kolegové, vedení ) – tréninkové aktivity a principy nenásilné komunikace.
  • Administrativa – jak se lépe orientovat v třídnické administrativě.
Balíček pro vás

Trénink třídního učitele se sestává ze tří na sebe navazujících seminářů, které doporučujeme absolvovat popořadě a všechny. Při objednání všech tří seminářů najednou získáte zvýhodněnou cenu. Semináře můžete absolvovat také zvlášť, libovolně, jak vám vyhovuje dle vašich preferencí.

Důležité upozornění a storno podmínky

V rámci akce pořizujeme fotografické záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci CEDU na tomto webu nebo jako ilustrační fotografie na naší facebookové stránce.

Všeobecné obchodní podmínky CEDU