Balíček EXCLUSIVE

Nadstandardní podpora:

Zapojíme mladé do dění ve vašem městě:

 • Pomůžeme vám zanalyzovat konkrétní situaci ve vašem městě a stanovit plán na míru, který pro vás bude dostupný, realizovatelný a funkční.

Společně rozběhneme váš městský parlament:

 • Společně najdeme vhodného koordinátora a budeme mu oporou v jeho roli i v jeho dalším rozvoji.
 • Pomůžeme vám zapojit školy a navázat spolupráci se školními parlamenty.
 • Jsme pro vás k dispozici, když se nebudete moci rozhodnout, nebo se budete chtít o něčem poradit.

2 x celodenní trénink pro vaše koordinátory, zaměřující se především na:

 • Jak předávat odpovědnost dětem?
 • Jak pracovat s motivací dětí?
 • Inspirace z praxe (metody, aktivity, usazení v životě městského parlamentu).
 • Jak nastavit podmínky pro bezproblémové fungování městského parlamentu?

4h podporujícího kolegiálního poradenství:

 • Účast na setkání koordinátorů nad aktuálními výzvami, které ve svém parlamentu řeší.

2x mentoring pro koordinátora parlamentu: 

 • Individuální a intenzivní podpora koordinátorovi během zasedání městského parlamentu ve vašem městě.

1h měsíčně metodické podpory koordinátorovi formou konzultací:

 • zaměřená například na přípravu setkání parlamentu, aktuální témata či přípravu prožitkového kurzu

3 hodinový workshop pro ředitele / koordinátory / třídní učitele / úředníky:

 • Workshop slouží k vysvětlení důležitým partnerům, co městský parlament je, a co naopak není a jak je podpořit.

A exkluzivně pro vás:

2 denní prožitkový kurz pro studenty!

 • Na prožitkovém kurzu se mladí učí spolupracovat ve skupině, navzájem se poznávají a hlavně zjišťují, že společně dokáží víc, než by čekali.
 • Jedná se o vícedenní pobyt mimo město pod vedením odborných lektorů.

Možná témata prožitkového kurzu:

 • nastartování kolektivu parlamentu na začátku školního roku,
 • uzavření celoroční činnosti, zhodnocení dosavadní práce,
 • práce s rolemi ve skupině a získání dovedností pro práci v týmu,
 • rozvoj spolupráce a komunikace v týmu,
 • plánování činnosti a rozdělování si úkolů,
 • vznik a nastavení pravidel parlamentu.

Pokud přemýšlíte o koupi balíčku a máte k tomu jakýkoliv dotaz, neváhejte se obrátit na Josefa Maradu.