Dokážeme víc, než si myslíme

Cena: : 37200,-Kč + doprava lektora s vybavením a materiály (cestovné počítáme 7 Kč/km). V ceně kurzu je zahrnuta tvorba individuálního programu na míru, odměna lektorů, zapůjčení materiálního vybavení pro program a produkce kurzu. V ceně není zahrnuto ubytování, strava, pronájem objektu a doprava, neboť se jedná o variabilní náklady.
Rozsah: 3 dny
Termín: dle dohody
Místo konání: dle dohody
Cílová skupina: děti – žáci jedné třídy nebo členové žákovského parlamentu
Informace: Petr Bureš

Délka kurzu umožňuje věnovat se detailněji konkrétnějším dovednostem ze života parlamentu (vedení schůzek, časové rozvržení setkání, pořizování zápisu, delegování odpovědnosti za úkoly, plánování činnosti parlamentu, formulace cílů, způsoby rozhodování, vyhodnocování společné činnosti) nebo se podrobněji věnovat nastavení vztahů v rámci třídního kolektivu.

Na prožitkovém kurzu se žáci jedné třídy nebo žákovského parlamentu učí spolupracovat ve skupině, navzájem se poznávají a hlavně zjišťují, že společně dokáží víc, než by čekali. Třídenní kurz umožňuje hlubší práci s kolektivem a žáci si z něj odvezou silný společný zážitek, který je stmelí nečekaným způsobem. Kurz připravíme na míru dle vašich potřeb a uskutečníme jej kdekoliv v ČR.

Kurz je veden formou „táborové hry“ s legendou. V průběhu žáky potká řada nesnadných úkolů, které budou muset kolektivně řešit. Úkoly jsou postaveny tak, aby podporovaly spolupráci a fair play. V reflexi následující po každém úkolu si žáci pojmenují, co udělali dobře a co by příště udělali jinak. Na kurzu zažijí dva večery, což umožňuje uskutečnit hlubší reflexi fungování celé skupiny v poklidné večerní atmosféře. Z kurzu mohou odjet s vlastním pokřikem, logem, parlamentním či třídním tričkem.

Možná témata kurzu

  • Nastartování kolektivu parlamentu či třídy na začátku školního roku
  • Uzavření celoroční činnosti, zhodnocení dosavadní práce
  • Práce s rolemi ve skupině a získání dovedností pro práci v týmu
  • Rozvoj spolupráce a komunikace v týmu
  • Plánování činnosti a rozdělování si úkolů
  • Prohloubení vztahu třídního kolektivu s třídním učitelem
  • Vznik a nastavení pravidel třídy

Rádi uspořádáme kurz ve vaší škole či v objektu, který si zvolíte. Stejně tak můžeme doporučit vhodné objekty po celé ČR. Stravu lze řešit klasicky formou hromadného stravování, nebo jsme schopni ji zakomponovat do prožitkového programu a její přípravu nechat na dětech:-). Kalkulace odpovídá skupině 30 žáků. (Pro podrobné info kontaktujte prosím Petra Bureše.)

Podívejte se na video z jednoho kurzu:

Související:

Důležité upozornění a storno podmínky

V rámci akce pořizujeme fotografické záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci CEDU na tomto webu nebo jako ilustrační fotografie na naší facebookové stránce.

Všeobecné obchodní podmínky CEDU

 

Související produkty