Balíček Trénink třídního učitele

Tři navazující semináře, které třídního učitele připraví na vše potřebné spojené s vedením třídnických hodin. Balíček nabízíme za zvýhodněnou cenu.

Podrobné informace

Trénink třídního učitele I. – osobnost třídního učitele, nastavování hranic, budování vlastní odolnosti a prevence vyhoření

Trénink třídního učitele II. – vytvoření bezpečného prostředí ve třídě

Trénink třídního učitele III. – aktivity a inspirace práce se třídou