CEDU

Centrum pro demokratické učení vzniklo v roce 2008. Kdo jsme, co děláme, proč a jak? A jaká je historie naší organizace?

Hodnoty

Odpovědnost – zralost – odvaha. Opíráme se o tři hodnoty, kterými žijeme a které přinášíme do společnosti. A jak je prosazujeme ve školách?

Úspěchy

V prostředí českého občanského vzdělávání jsme už zanechali mnohé otisky. Co všechno máme za sebou?

Další projekty

CEDU není jen vzdělávací organizací. Občas se věnujeme tématům, která nám otevírají nové možnosti. Co všechno děláme?

Historie CEDU a naše činnost

CEDU jako neformální skupina lektorů působící na školách vznikla v roce 2008. Od původní podpory občanství a občanské výchovy jsme se postupně dostali k žákovským parlamentům a práci se třídou. V roce 2013 jsme založili obecně prospěšnou společnost a rozhodli se zaměřit na důslednou podporu pedagogů při práci s odpovědností a na systémovou podporu občanského vzdělávání ve školách.

Kdo jsme?

Jsme lektoři, učitelé, fandové školství a také rodiče, a proto chceme pro všechny děti to nejlepší vzdělávání. Vzděláváme školy v tom, jak rozvíjet odpovědnost dětí.

Co děláme?

Metodicky podporujeme učitele a jejich žáky v tom, jak pracovat s odpovědností ve školním životě. O tomto jejich společném úsilí informujeme veřejnost.

Proč?

Chceme, aby každý mohl ovlivňovat svou budoucnost a místo, kde žije. Chceme, aby se děti mohly podílet na chodu a vzhledu své školy. A aby se při tom osobnostně rozvíjely. Proto podporujeme děti a učitele při formování odvážných a současně odpovědných postojů, a přispíváme tak k větší zralosti demokracie.

Jak?

Zakládáme ve školách žákovské parlamenty. Vzděláváme a podporujeme učitele, kteří je koordinují. Vybavujeme děti občanskými dovednostmi. Učíme školy, jak vytvářet bezpečné prostředí pro všechny v rámci třídnických hodin. Podporujeme také rodiče a zástupce měst. Pomáháme vytvářet příklady dobré praxe a zaznamenáváme úspěšné příběhy jednotlivců i celých školních společenství. Přispíváme tak k veřejné debatě o stavu demokracie v ČR.

10 let CEDU

V roce 2018 jsme slavili 10 let od založení CEDU. Vyvrcholením oslav byla přednáška prof. Anny Hogenové o stavu současné demokracie v Divadle Kampa.

Ambasadorka sítě Škola pro demokracii Blažena Mačáková
Další videa

Ukazujeme dětem, jak přijímat odpovědnost.

Naše hodnoty

Odpovědnost: klíčová hodnota, která je přímo spjatá s pojmem demokracie; ukazujeme dětem, jak přijímat odpovědnost za svůj život (zakouší to prakticky svým vlastním prožitkem, kdy mají něco na starosti a následně svou zkušenost reflektují).

Zralost je pro nás hodnota, která vyjadřuje proces, že se sami sobě druhým i tomu, co se děje kolem nás snažíme porozumět; Děti postupem času získávají postoj, že se mohou podílet na své budoucnosti a že to má smysl a vědí, jak na to.

Odvaha: je aktivizační kvalita, která dává dvěma předchozím konkrétní rozměr; je v kontrastu ke strachu; v bezpečném prostředí děti nabírají odvahu být ve svém jednání sami sebou, získávají odvahu zapojovat se do věcí kolem sebe a měnit je.

Naše vize

Chceme, aby naše obecně prospěšná společnost posilovala demokracii v ČR. Věříme ve zralejší demokracii, ke které vede cesta prostřednictvím práce s dětmi. Chceme také, aby všechny školy v ČR efektivně realizovali občanské vzdělávání, díky čemuž bude občanská společnost v ČR zralejší a odpovědnější. To v důsledku přispěje k tomu, aby demokracie v naší zemi byla více srozumitelným a všeobecně akceptovaným způsobem soužití.

Náš tým

Úspěchy CEDU

 • V roce 2019 jsme získali hlavní cenu poroty Eduina za inovaci ve vzdělávání.
 • V roce 2018 jsme oslavili 10 let existence
  v českém vzdělávání.
 • V roce 2017 jsme se ocitli v ohrožení výzkumu ČŠI o účasti mladých lidí. Vzešla
  z toho důležitého data o žákovských parlamentech, kterou si můžete přečíst
  v tematické zprávě , na níž jsme rovněž stejně dobře.
 • Každý rok máme několik ohlasů
  či přímých vystoupení v médiích a vše poctivě archivujeme .

Úspěchy na poli parlamentů

Každým rokem pořádáme v Senátu prezentaci úspěšných žákovských projektů s názvem “Co dělají školy pro demokracii”.

V roce 2014 vznikla síť Škola pro demokracii , do které se hlásí školy se žákovskými parlamenty.

V roce 2013 jsme založili a od té doby úspěšně působí v krajských konzultačních centrech pro žákovské parlamenty.

 

Naše další projekty