Máme EDUínu 2018 za inovace ve vzdělávání

Náš projekt Žákovské parlamenty v sociálně vyloučených lokalitách získal 3. místo
v Ceně veřejnosti a zároveň 1. místo, tedy cenu EDUína 2018 za inovace ve vzdělávání. Co se za tímto projektem skrývá a v čem vidí odborná porota jeho přínos?

Školy jsou různé, potřeby dětí se podobají

Hlavním cílem tohoto dvouletého projektu, který finančně podpořila organizace Bader Philantrophy a který proběhl současně na dvou vybraných základních školách: ZŠ Obrnické a ZŠ Zlatnická v Mostu, s převahou romských dětí, bylo ověřit naši metodiku pro žákovské parlamenty právě v těchto typech škol. Zjistili jsme, že školy mohou být různé, ale jestli bude parlament úspěšný či nikoliv, záleží především na lidech.

Co je to žákovský parlament? Podívejte se na krátké video.

Jak jsme se zapojili?

Vyškolili jsme pedagogy, nadále je dlouhodobě metodicky podporujeme. Děti, které byly zvolené svými spolužáky do parlamentu, jsme provedly vícedenním prožitkovým kurzem. Vyzkoušely si zde a natrénovaly především komunikační dovednosti, spolupráci ve skupině, skupinové rozhodování, aktivní naslouchání, konstruktivní diskuse, plánování a realizace projektů.

A co bude dál?

Získáním ceny EDUína naše práce nekončí. Nadále spolupracujeme s oběma školami, které
s námi projekt začaly. Nadále spolupracujeme s oběma školami, které s námi projekt začaly. Nově jsme začali podporovat další 4 školy s převahou romských dětí. Cílem je, aby na nich vznikl funkční žákovský parlament. V budoucnosti bychom rádi zřídili v jedné z podpořených škol Konzultační centrum, tj. poradní místo, kam se mohou obracet všechny školy podobného typu.

Přečtěte si rozhovor s Terezou Vávrovou: Škola v Chanově má svůj parlament. Děti potřebují zjistit, že má smysl něco dělat, říká vítězka ceny Eduína.

Rozvor s koordinátorkou žákovského parlamentu v Chanove paní Adrianou Kotlárovou
v Mosteckém deníku.

Podrobnější zpráva EDUinu o všech udělených cenách.