Veronika vystudovala VOŠ sociálně právní a na Univerzitě Hradec Králové obor Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii. Se vzděláváním pokračovala absolvováním dalších kurzů: Metoda zážitkové pedagogiky, prázdninová škola Lipnice, Strukturované drama od FPPV a Výcvik Guide on the path, sebezkušenostní výcvik s terapeutickými nástroji. Během mateřské dovolené byla u vzniku několika komunitních projektů. V posledních letech lektoruje a vytváří metodiky i pro Fórum pro prožitkové vzdělávání, kde vede semináře pro pedagogy i preventivní programy ve třídách. V CEDU lektoruje zejména semináře zaměřené na třídnické hodiny a žákovské parlamenty, pracuje se žáky ve třídách nebo s nimi jezdí na prožitkové kurzy. Ve svém osobním i profesním životě se zajímá o osobní rozvoj a hledá cesty, jak toto téma dostat i mezi pedagogy. Ve volném čase je její velkou vášní hudba (aktivně i pasivně) a setkávání se a tvoření s přáteli.