Veronika vystudovala VOŠ sociálně právní a na Univerzitě Hradec Králové obor Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii. Se vzděláváním pokračovala absolvováním dalších kurzů: Metoda zážitkové pedagogiky, prázdninová škola Lipnice, Strukturované drama od FPPV a Výcvik Guide on the path, sebezkušenostní výcvik s terapeutickými nástroji. Několik let působila jako lektorka v obecně prospěšné společnosti Rozmarýna, dále na ZŠ Chotýšany, v rámci Fóra pro prožitkové vzdělávání a založila i vlastní projekt Nosímsebesama. Ve volném čase nejraději tancuje kdykoliv a kdekoliv.