Tomáš vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v oborech Český jazyk a literatura a Základy společenských věd. Dále se rozvíjel prostřednictvím absolvování kurzů Otevíráme dveře pro mentory (JOB – spolek pro inovace), Citizenship Teaching and Student Voice in England (Involver UK, Asher Jacobsberg), Respektovat a být respektován, Mentoring aneb zpětná vazba (Projekt Odyssea, Jakub Švec). Posledních 10 let pravidelně školí a lektoruje. Zpočátku byly jeho parketou převážně prožitkové kurzy pro žáky, později až do současnosti a s velkou radostí jsou to semináře pro pedagogy (koordinátory žákovských parlamentů a třídní učitele) a ředitele škol. Takovýchto jednodenních či vícedenních seminářů má na kontě více než 200. Velmi rád se věnuje mentorování pedagogů, protože se mu líbí, jak učitelé neuvěřitelně vyrostou a získají větší radost z učení. V CEDU je od vzniku organizace a je současně jejím zakládajícím členem. Nejprve začínal jako externí lektor, poté jako zaměstnanec v projektu, jednu dobu měl na starosti PR a fundraising a v současnosti organizaci vede. Ve svém volném čase nejraději sportuje a čte, ale možná trochu neobvykle se rád zapojuje do veřejného dění v obci, kde žije.