Petr vystudoval Pedagogickou fakultu na Univerzitě Karlově, obor Pedagogika – Rodinná výchova. Tím ale zdaleka jeho vzdělávání se nekončilo. Absolvoval další kurzy zaměřené především na seberozvoj: Výcvik metody zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice, Sebezkušenostní výcvik KVP – Vedení růstových skupin a školních tříd, Život bez závislosti, Kouč ve vzdělávání a výchově, Škola manažerského rozvoje, Ostrava, Metodik prevence na základních, středních a vyšších odborných školách, PPP pro Prahu 2 a Základní kurz programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Kritické myšlení. Je to zkušený lektor, který již několik let vede pro naši organizaci Prožitkové kurzy pro žákovské parlamenty, Vedení třídnické hodiny a Trénink koordinátora žákovského parlamentu. Své pracovní zkušenosti získal hned na několika základních školách, na kterých působil: ZŠ Táborská Praha, ZŠ Strossmayerova nám. Praha, ZŠ Písečná Chomutov. Ve volném čase hraje na housle, ze sportů má nejraději fotbal a florbal.