Ondřej vystudoval Učitelství v oboru biologie a chemie a Školský management na Univerzitě Karlově. Absolvoval řadu kurzů: Komplexní a efektivní prevence rizikového chování na školách, Leadership pro vedoucí pracovníky ve školství, Mentoring pro vedoucí pracovníky škol, Moderní výuková metoda tvůrčího psaní k vybraným tématům na 2. stupni ZŠ a SŠ, Rizikové chování dětí a mládeže a také naše semináře na Trénink koordinátora žákovského parlamentu, který sám několik let vedl. V současné době zastává funkci ředitele školy profesora Švejcara v Praze 12 a je aktivním členem Učitelské platformy. Ve volném čase rád hraje a trénuje florbal.