Marie vystudovala historii, hebraistiku a pedagogiku pro učitele na FF UK. V letech 2000–2007 působila jako lektorka pro otázky šoa a antisemitismu v Židovském muzeu v Praze, kde se podílela na vzniku interaktivních programů, vzdělávacích výstav, projektů a odborných publikací a, v letech 2011–2013 pracovala v projektu Hrozby extremismu. Příležitosti demokracie. Výchova k aktivnímu občanství (z. s. Asi-milovaní).  V letech 2014-2021 pracovala jako metodička, lektorka a koordinátorka mezinárodních vzdělávacích projektů a výstav v Institutu Terezínské iniciativy a v letech 2018-2020 jako metodička v Post Bellum. Od roku 2000 spolupracuje s Anne Frank House v Amsterodamu a školí žáky ve vrstevnickém vzdělávání při práci s jeho vzdělávacími výstavami.