Lída vystudovala Pedagogickou fakultu, obor Český jazyk a anglický jazyk pro 2. stupeň na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Vysokou školou její seberozvoj nekončil. Absolvovala další kurzy jako Tým a týmová spolupráce  v profesních skupinách, Práce s třídním kolektivem a základy efektivní primární prevence na školách, Vzdělávání pro třídní učitele a Hry na školy v přírodě a pobytové akce. Několik let lektorovala v rámci organizace Mládež ČČK a působila jako lektorka jazykových kurzů. S CEDU začala spolupracovat nejdříve jako koordinátorka žákovského parlamentu jedné ze zapojených základních škol, později jako lektorka kurzů pro žákovské parlamenty. Stále vykonává práci učitelky na ZŠ T. G. Masaryka Blatná. Má ráda jógu ve všech podobách a veganské vaření.

Vede kurzy a semináře