Pepa vystudoval pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem se zaměřením na historické vědy. Ve své dlouholeté pedagogické praxi na základní škole byl koordinátorem školních vzdělávacích programů, školním metodikem prevence a výchovným poradcem. Své nabyté zkušenosti uplatnil při svém působení na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Láska k učitelské profesi jej opět vrátila do praxe, a to do prostředí Montessori základní školy Archa. Vedle specializovaných programů pro koordinátora ŠVP a výchovného poradce, má vystudováno kariérové poradenství, kurz kritického myšlení či kurzy týkající se obecních samospráv, neboť jako nezávislý kandidát působil též jako zastupitel a radní. Ve volném čase fotografuje, cestuje či popíjí dobrou kávu. Věnuje se též publikační činnosti v oblasti regionální historie.