Jako malý nevěděl, co bude dělat, a protože pekařina nebyla jasná volba, stal se shodou okolností učitelem. Vystudoval PedF UK obor dějepis a francouzský jazyk. Během dlouhých studií postával u zrodu Centra pro demokratické učení z.s., v němž několik let působil jako metodik a lektor. Po prvních nesmělých krůčcích v ZŠ U Krčského lesa pokračoval ve své učitelské praxi v ZŠ Táborská, kde v roli třídního učitele aplikoval, co se naučil ve skautském oddíle a při přípravě prožitkových kurzů CEDU. Od roku 2015 je ředitelem Základní školy a Mateřské školy v Chýni, kde působí dosud. Rád prozkoumává všechny krásy školy z různých úhlů pohledu.