Jana Melníková

Nadační fond Eduzměna

Jana měla původně vytyčenou cestu k logistice, nicméně záhy ji zlákala oblast rozvoje lidí a vzdělávání. Stála u zrodu jednoho z prvních vzdělávacích projektů určených ženám podnikatelkám, přičemž téma postavení žen ve společnosti a na trhu práce jí popožene srdeční tep zaručeně i dnes. Posledních 10 let pomáhala s budováním značek a vedla designové projekty pro globální klienty v agentuře Cocoon. Oblasti vzdělávání se nyní věnuje primárně formou konzultací dotačních příležitostí pro své klienty, v rámci působení v nadačním fondu Eduzměna pomáhá se získáváním dotačních prostředků školám na Kutnohorsku. V CEDU má na starosti finanční řízení několika projektů a zároveň je členkou dozorčí rady CEDU.