Jan vystudoval obor Andragogika a personální řízení na filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také Učitelství pro střední školy tamtéž. Absolvoval několik kurzů zaměřených především na koučování a mentoring: Systemic Psychotherapy and Psychological Coaching (Institut systemických studií), Základy koučování (Odyssey, P.E.N.), Mentoring (Projekt Odyssea), Komunikační dovednosti, Týmová spolupráce (Projekt Odyssea), Kurz systemického poradenství pro pracovní týmy, Fachhochschule Münster a Intenzivní program vzdělávání dospělých na Laponské univerzitě. Jako lektor působí nejen v CEDU, ale také ve vzdělávacím centru TEREZA, v rámci Koučink Ateliér (koučování managementu základních škol), na filozofické fakultě Univerzity Karlovy vyučuje Sociální psychologie pro zahraniční studenty (program ECES). V CEDU začínal jako lektor prožitkových kurzů a nyní je jedním z lektorů Koučovacího výcviku.