Helena vystudovala Českou zemědělskou univerzitu, fakultu lesnickou a environmentální. Přes dlouholetou práci v metodickém vedení odborných úseků na Lesní správě se dostala k lesní pedagogice a pak už to byl jen krok k lektorování. Nejdříve pro Jules a Jim, z. s. lektorovala primární prevence, později se věnovala v Centrum pro podporu rodičovských kompetencí podpoře rodičů ze sociálně znevýhodněných rodin. Své portfolio pracovních zkušeností rozšířila o práci v dalších neziskových organizacích. Pět let pracovala jako koordinátorka vzdělávacích projektů v Post Bellum, o.p.s., kde vedla semináře pro studenty pedagogických fakult. Během této doby vedla také dva roky centrum Asociace občanských poraden. Studovala Kreativní pedagogiku na DAMU. V CEDU působí jako hlavní metodička a lektorka seminářů pro učitele i prožitkových seminářů pro děti.