Hanka vystudovala Filosofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Třináct let pracovala jako knihovnice a pak se dala na učitelskou dráhu. Její aprobace je dějepis a rodinná výchova. V současné době působí jako zástupkyně ředitele na základní škole Janáčkovo náměstí v Krnově. Byla jednou z prvních koordinátorek žákovského parlamentu v České republice. S CEDU spolupracuje na různých úrovních už řadu let.

Vede kurzy a semináře