Anežka studovala Pedagogiku na FF UK. Lektorovala pod Sdružením TEREZA ekologické programy pro školy a navázala dlouholetou spolupráci s Gymnáziem Most a SOŠ v Mostě, s tou spolupracuje na realizaci adaptačních kurzů do dnes. Je instruktorkou Prázdninové školy Lipnice, pod kterou realizuje řadu zážitkových kurzů pro teenagery a rodiče s dětmi. Je zakládající členkou spolku Buď svá a Ze země koní. Nabrala zkušenosti i se vzděláváním v sociálních službách skrze svoji manažerskou pozici v sociální firmě. Nyní spolupracuje s Asociací neformálního vzdělávání na mezinárodním projektu a s CEDU.
Další vzdělávání: Review – kurz práce se skupinou, PsychoSEM – řízení psychického rizika, MarkerCS – vzdělávání pro pracovníky s mládeží, Instruktorský kurz PŠL, Journey of young men – Heroe´s Journey, Sebezkušenostní výcvik PCA, EduScrum & úvod do koučovacího přístupu.

Vede kurzy a semináře