Alena vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obory filozofie a estetika, zároveň navštěvovala přednášky a semináře z žurnalistiky a absolvovala stáž na Universitaet Regensburg v Německu. Osmnáct let působila v médiích, kde získala zkušenost s redaktorskými, editorskými, grafickými i produkčními pracemi. Posledních pět se věnuje pedagogické dráze a v oboru učitelství se neustále vzdělává. Absolvovala kurzy prožitkové pedagogiky, koučovací výcvik nebo trénink pro koordinátory žákovského parlamentu. V současné době učí mediální a hudební výchovu na Základní škole U Vršovického nádraží v Praze, kde založila a vede školní časopis, stará se o webové stránky, sociální sítě, propagační materiály, koordinuje žákovský parlament, celoškolní akce a kroužky hry na ukulele. Její práce je pro ni zároveň obrovským koníčkem.