Jedinečná nabídka pro pražské základní a střední školy

Metodická podpora žákovských parlamentů a třídnických hodin pro PRAŽSKÉ ŠKOLY bez projektových závazků

Přemýšlíte, že v novém školním roce 2021/22 a nebo v roce  2022/23 o založení nebo oživení žákovského parlamentu? Chtěli byste podpořit vaše třídní učitele a vedení třídnických hodin? Pak využijte tuto jedinečnou nabídku projektu iKAPII.

CEDU – Centrum pro demokratické učení, o.p.s. ve spolupráci s Pražským inovativním institutem nabízí pražským základním a středním školám metodickou podporu při obojím (případně toho, co si zvolíte).

Ve vybraném čase můžete absolvovat tyto semináře ZDARMA:

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT (1x seminář pro sborovnu + 3x trénink pro koordinátora)

“Ve škole chceme mít školní parlament, který není jen formálním nástrojem pro přenos informací k žákům, ale má své skutečné místo v životě školy podle představ samotných dětí. A na této cestě si nedovedu představit lepšího společníka, než je právě CEDU.” (Ředitel ZŠ Profesora Švejcara, Praha Ondřej Lněnička)

Za poslední dva roky jsme proškolili 495 pedagogů v tom, jak efektivně vést žákovské parlamenty!

TŘÍDNICKÁ HODINA (2x seminář pro sborovnu/třídní učitele)

“Díky CEDU mají třídnické hodiny v naší škole své pevné místo a jejich obsah i organizace vyhovují jak žákům, tak učitelům. Školení a pomoc odborníků z CEDU byly tím pravým impulsem, jak začít třídnické hodiny ve škole efektivně a funkčně realizovat.” (Ředitel ZŠ Profesora Švejcara, Praha Ondřej Lněnička)

Za poslední dva roky jsme podpořili 815 třídních učitelů ve vedení třídnických hodin.

CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s. se stalo partnerem v projektu “Inovace ve vzdělávání” Pražského inovačního institutu při Implementaci Krajského akčního plánu 2 (Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3 OP VVV). Za propojení a spolupráci jsme nejen v této výzvě, ale i v dlouhodobém hledisku s ohledem na podporu pražských škol rádi a vidíme v ní velký smysl.

Projekt iKAP II navazuje na cíle a priority Krajského akčního plánu Prahy (KAP) a s pomocí 42 partnerů naplňuje konkrétní opatření KAP aktivitami přímo ve školách. Podporuje nadané žáky i žáky znevýhodněné nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomáhá dětem s odlišným mateřským jazykem a jejich rodinám úspěšně projít školním vzděláváním. Podporuje rozvoj gramotností, kreativity a inovativnosti ve výuce, přispívá ke spolupráci středních škol s firmami. Prostřednictvím zavádění dlouhodobého plánování přispívá k systémovému zlepšení řízení škol, zvýšení kvality vzdělávání a zvýšení jeho dostupnosti pro každého žáka.

Pokud máte o tuto nabídku zájem, vyplňte tento formulář, na základě kterého vás budeme kontaktovat. Tato podpora je omezená počtem zapojených škol.