Chrlení a třídění nápadů

Aktivity zaměřené na to, jak nechat žáky snít, jak se dozvědět jejich názory i nápady a jak z nich vybrat ty, na které mají žáci chuť se zaměřit.

Komunikace

Hry na podporu správné komunikace mezi dětmi. Pomocí těchto aktivit můžete s žáky rozvíjet jejich komunikační dovednosti.

Ohlédnutí a hodnocení

Aktivity, které žáky vedou k přemýšlení o proběhlých akcích a projektech. Učí děti uvědomovat si, co se povedlo, co bylo dobré, a jak se příště vyhnout tomu, co se nepovedlo.

Plánování a propagace

Aktivity, které vám usnadní s žáky v rámci žákovského parlamentu, třídy nebo školy plánovat a vymýšlet, jak vaši činnost propagovat.

 

Podpora spolupráce

Spolupráce zahrnuje mnohé další dovednosti – např. schopnost naslouchat, řídit činnost skupiny, rozhodovat se atd. Když chceme naučit děti spolupracovat, měli bychom je nejdříve naučit dílčí dovednosti.

Seznámení a prolomení ledu

Tzv. ledoborky (z anglického „ice-breakers“) vhodné především na první schůzky žákovského parlamentu nebo na prožitkový kurz.

Zklidnění nebo aktivizace

Tyto aktivity se hodí využít předtím, než se s dětmi pustíte do nové činnosti v rámci výuky, v třídnické hodině nebo při zasedání žákovského parlamentu.