Hry, Zveleb místnost

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 15–30 min

Hra, akce a evokace v jednom. Ideální k práci se skupinou a jejímu přístupu k plnění úkolů.

Cíle a témata: 

Zkusit si vlastními slovy popsat, v čem spočívá převzít odpovědnost za svou práci.

Průběh: 

Počítejte s 5 minutami na vysvětlení aktivity, 5 minut na její realizaci a 5 minut na reflexi.

  1. Každý dostane kartičku s úkolem, který má ve stanoveném limitu splnit. Nikdo nikomu neukazuje, co má za úkol, ani jak k němu chce přistoupit. Každý sám za sebe ve stanoveném čase splní svůj úkol nejlépe, jak dovede.
  2. Poté se hádá, kdo měl jaký úkol a jak se s ním kdo vypořádal.
  3. Trik je v tom, že všichni mají stejný úkol. Tím více se ukáží rozdílné přístupy. Důležité je žákům při zadávání instrukcí nijak nelhat. Můžete se tak od členů žákovského parlamentu dozvědět různé vzácnosti, které by jinak sami od sebe jen těžko sdělili.

Reflexe: 

Co vám tato aktivita přinesla? Kdy jste prokoukli, že mají všichni ten samý úkol?

Prostředí : vevnitř
Poznámky : Úkol může znít například takto: „Zveleb naši třídu tak, abychom se tu cítili o poznání příjemněji!“ Můžete si ale samozřejmě zvolit úplně jiný úkol na stejném principu.
Nástroje : kartičky s úkoly