Hry, Žolíky

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob
Čas : 5–15 min

Žáci se pomocí této rychlé aktivity aktivizují pro reflexi programu či sebereflexi.

Cíle a témata: 

 • Učit se komunikovat.
 • Učit se dávat zpětnou vazbu sobě, druhým, uplynulému programu.

Průběh: 

 1. Každý (žáci i učitelé) si vytáhne jednu kartu z balíčku žolíkových karet.
 2. Podle druhu karty každý řekne něco o průběhu uplynulého programu a to následovně:

  Červená karta – co se mi líbilo.
  Černá karta – co se mi nelíbilo.
  Eso až šestka – něco o druhých (např. čím mě někdo ze skupiny překvapil, potěšil, rozzlobil atd.).
  Sedmička – něco o sobě.
  8 až 10, J, Q, K – celkově něco o skupině.
  Žolík – něco o učiteli (koordinátorovi).

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Význam jednotlivých karet je možné upravit, záleží na tom, jaké aspekty chceme reflektovat.
Nástroje : balíček žolíkových karet